Rok liturgiczny

Najważniejsze świeta w roku

 Święto  Młodych

W niedzielę palmową męki Pańskiej rozpoczął się Wielki Tydzień. W ten dzień wspominamy tryumfalny wjazd Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy (por. np.  Mt 21,1-11).

Czytaj więcej: Najważniejsze świeta w roku

Pascha - wprowadzenie

W Niedzielę Palmową rozpoczyna się Wielki Tydzień, którego niejako centrum stanowi Święte Triduum Paschalne. Są to najważniejsze dni i szczyt  roku liturgicznego. Nawet ludzie rzadko uczęszczający do Kościoła, w te dni pojawiają się na liturgii.

Czytaj więcej: Pascha - wprowadzenie

Tajemnica Bożego Narodzenia

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężki jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy (...) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, odwieczny Ojciec, Książe Pokoju.” (Iz 9,1-3. 5)

Czytaj więcej: Tajemnica Bożego Narodzenia