Śmiertelny eksperyment - narkotyki i dopalacze

1.Narkotyki – substancje psychoaktywne, zmieniające świadomość, powodujące w zależności od środka i dawki uspokojenie, pobudzeni, euforię, odurzenie, sen itp.

Substancje te bywają wykorzystywane w medycynie jako środki przeciwbólowe, antydepresyjne, przeciwlękowe, uspokajające itp. Dopalacze to substancje zastępcze wobec narkotyków. Narkotyki i dopalacze stosuje się na własną rękę w celach pozamedycznych. Są to środki bardzo szkodliwe i silnie uzależniające, niektóre nawet po jednorazowym zażyciu.

2.Narkomania (gr. narke – odurzenie, mania – szaleństwo) – uzależnienie od substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Narkomania charakteryzuje się: tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania środków zmieniających świadomość, chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. Choroba posiada wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Jest przewlekła, postępująca, nieuleczalna. Można odstawić zażywanie narkotyków, ale do końca życia pozostanie się osobą uzależnioną podatną na te środki, lub inne nałogi.

3.Przyczyny to np. ciekawość, moda, chęć przynależenia do grupy, ucieczka od problemów, nuda itp.

4. Skutki: przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która powoli niszczy cały organizm. Wpływają nie tylko na poszczególne narządy, lecz także mogą zmieniać psychikę człowieka. Utrudniają, a czasami uniemożliwiają naukę, wpływają na relacje z osobami, mogą prowadzić do popełniania przestępstw, np. kradzieży, ruinują zdrowie, mogą prowadzić do kalectwa i śmierci.

5. Leczenie jest niezwykle trudne i bolesne ze względu na objawy odstawienia, odbywa się w ośrodkach terapii uzależnień i grupach samopomocowych (Anonimowi Narkomani - NA) w oparciu o program 12 kroków i 12 tradycji. Często rozpoczyna się od kilkutygodniowego, lub kilku miesięcznego pobytu w ośrodku, a następnie kontynuowane jest przez terapię indywidualną i (lub) wspólnotę NA.

6. Istnieją też katolickie ośrodki dla narkomanów np. wspólnota Cenacolo założona przez s. Elvir

ę, czy „Betania” w Mstowie k. Częstochowy. W Cenacolo leczenie opiera się na katolickich środkach duchowych, tj. modlitwie, sakramentach, ciężkiej fizycznej pracy i wzajemnej pomocy. W „Betanii” oprócz duszpasterskiej jest także pomoc terapeutyczna i medyczna. Skuteczność pomocy w „Betanii” to ok. 25%.

Modlitwa: Panie Jezu, proszę zmiłuj się nad wszystkim uzależnionymi. Wyrwij ich z niewoli,. Udziel łaski, aby zwrócili się do ciebie, oraz innych ludzi o pomoc. Matko Miłosierdzia, módl się za nami! Amen