Choroba utajona - alkoholizm

Szacuje się, że w Polsce występuje ok. 1 mln alkoholików, ok. 3 mln osób współuzależnionych i ok. 3 mln pijących ryzykownie.

 

Kto to jest alkoholik? Absolutnie każdy typ człowieka może cierpieć na tę chorobę, o czym świadczy ogromna różnorodność członków AA. Jeśli picie ma negatywny wpływ na życie człowieka w jakiejkolwiek sferze, a mimo to nie potrafi on zaprzestać picia, wówczas - tak twierdzi większość członków AA -jest on alkoholikiem.
Jakie są wczesne symptomy alkoholizmu?
a. Zaczynają ci się zdarzać luki w pamięci. b. Stale pijesz więcej, niż zamierzałeś. c. Przekonujesz się, że alkohol znaczy dla ciebie więcej niż dla innych ludzi.
d. Zaczynasz usprawiedliwiać przed sobą własne picie. e. Zaczynasz klinować (pić od rana).
f. Zaczynasz pić w samotności. g. Po wypiciu stajesz się wrogi wobec innych ludzi.
h. Zaczynasz chodzić na popijawy. i. Czujesz głęboki, nieokreślony niepokój. j. Czujesz ciągły głód alkoholu.

Przyczyny sięgania po alkohol i wejścia na drogę nałogu: ciekawość, chęć sięgnięcia po „zakazany owoc”, chęć dopasowania się do grupy, przynależenia, „moda”, tradycja, przejmowanie wzorców zabawy, spędzania wolnego czasu od dorosłych, ucieczka od problemów.

1.Nałóg to nawyk szkodliwy dla zdrowia, silne przyzwyczajenie powodujące chorą zależność (zniewolenie) wobec osób, rzeczy (np. papierosów, alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy itp.) lub zachowań (np. jedzenia, Internetu, zakupów, pracy, gier komputerowych, seksu itp.). Zasadniczo każdy nałóg posiada wymiary: 1. fizjologiczny (przyzwyczajenie organizmu, głód), 2. psychiczny (przyzwyczajenie, przywiązanie emocjonalne), 3. społeczny (wpływa na relacje, izoluje od ludzi), 4. duchowy (utrudnia kontakt z samym sobą, z emocjami, zaciemnia rozum, osłabia wolę), 5. religijny (oddziela od Boga). Uzależnienia są zazwyczaj nieuleczalne, bo nabyte nawyki są zapisane, „wdrukowane” w mózgu, który niczego „nie zapomina”. Dzięki Bogu i ludziom można odstawić nałogowe zachowania, natomiast pewna skłonność pozostaje do końca życia. Za nałogowymi zachowaniami kryją się różne wady charakteru z egocentryzmem i pychą na czele.

2. Alkoholizm – uzależnienie od alkoholu, przewlekła, postępująca,  potencjalnie śmiertelna choroba. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. Choroba uszkadza funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej, duchowej, moralnej itp. Choroba jednej osoby wpływa niszcząco na resztę zwłaszcza najbliższej rodziny, tj. małżonka i dzieci.

3. Leczenie może odbywać się: a) w poradniach (terapia dochodzona) i ośrodkach terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa zamknięta). b) w grupie samopomocowej Anonimowych Alkoholików (AA). c) uwolnienie od czynnego nałogu na drodze nawrócenia religijnego.

4. AA powstało w USA w Akron w 1935 r. założyli ją makler Bill Wilson i lekarz Robert Smith. B. Wilson doświadczył miłosierdzia Bożego i przebudzenia duchowego, z czego zrodziła się wspólnota i program 12 kroków i 12 tradycji. Wspólnota mimo korzeni biblijnych i chrześcijańskich nie jest związana z żadną religią, wyznaniem, organizacją, ani instytucją. Utrzymuje się z dobrowolnych datków swoich członków. Następnie na bazie programu AA powstały wspólnoty NA (Anonimowi Narkomani) AN (Anonimowi Nikotyniści) AH (Anonimowi Hazardziści) AŻ, SA itp.

5. Al-Anon wspólnota wsparcia dla bliskich i przyjaciół alkoholików. Alateen – część Al-anon, wspólnota dla dzieci, nastolatków i młodzieży, z rodzin z problemem alkoholowym. DDA – wspólnota Dorosłych Dzieci Alkoholików dla osób dorosłych cierpiących z powodu alkoholizmu rodziców lub innych dysfunkcji. Wszystkie wymienione wspólnoty pracują w oparciu o program 12 kroków i 12 tradycji AA dostosowanych do swoich potrzeb.

6. Pomoc Kościoła – duszpasterstwo trzeźwości, krucjata wyzwolenia człowieka (KWC).

Modlitwa: Panie Jezu, powierzam Ci wszystkich zniewolonych nałogami, aby znaleźli wolność w Tobie, ale też szukali pomocy u ludzi. Powierzam Ci członków grup samopomocowych, oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób pomagają nałogowcom.