Niegroźny nałóg? Nikotynizm

Szacuje się, że Uzależnionych od nikotyny jest 2,3 miliarda osób. W Polsce – 8,8 miliona (2014).

 

Z powodu chorób odtytoniowych umiera ok. 20 tys. ludzi rocznie. Według szacunków WHO, jeśli nie będziemy podejmować skutecznych działań ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii nikotynizmu to koszty leczenia następstw palenia niebotycznie wzrosną, a liczba zgonów wśród palaczy w XXI wieku przekroczy 10 milinów osób rocznie.

„Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym zniewolonych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli» (Łk 4,16-21).

1.Nikotynizm uzależnienie od nikotyny prowadzące do przewlekłego zatrucia organizmu. Nikotyna w czystej postaci dodawana jest m.in. do środków owadobójczych. Pustoszy ludzki organizm. Będąc alkaloidem z tej samej grupy co kokaina, heroina czy amfetamina, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy w kilka sekund. Jest silnym narkotykiem. Niszczy płuca i psychikę. Podobnie jak alkoholizm jest chorobą przewlekłą, postępującą i nieuleczalną. Można odstawić papierosy, ale do końca życia pozostanie skłonność do palenia i niebezpieczeństwo powrotu do nałogu, a także zamiany tego uzależnienia na inny nałóg np. objadanie się. Odstawienie palenia jak i innych nałogów powoduje szok dla organizmu w postaci: niepokoju, rozdrażnienia, osłabienia, zamętu, „głodu” itp.

2.Przyczyny palenia. Ludzie sięgają po papierosy z ciekawości, dla zabawy, jako przejaw buntu, czy chęci bycia dorosłym. Niestety obniża się wiek inicjacji tytoniowej, co sprawia, że młody człowiek łatwiej się uzależnia.

3. Skutki. Palenie najczęściej jest przyczyną schorzeń układu oddechowego – najbardziej narażone są płuca –palaczowi grozi Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP), zapalenia oskrzeli, astma, rozedma, gruźlica i nowotwór (rak). Palenie sprzyja także miażdżycy, bo niszczy układ krążenia, a co za tym idzie –chorobie wieńcowej, zawałowi serca, dusznicy bolesnej, zaburzeniom rytmu serca, chorobom naczyń mózgowych, niedokrwieniu kończyn dolnych i impotencji (obniża parametry nasienia). Przewód pokarmowy palacza reaguje wrzodami i nieżytami żołądka oraz dwunastnicy. Udowodniono, że wskutek palenia tytoniu można stracić wzrok, zarówno z powodu zaćmy, jak i zwyrodnienia plamki żółtej. Inne konsekwencje zdrowotne to osteoporoza (osłabia kości), parodontoza (wypadanie zębów), zwiększenie łysiny. Dodatkowo nałogowy palacz bywa podenerwowany częściej niż osoba niepaląca, wykazuje wyższy poziom stresu i ma problemy z koncentracją.

4. Leczenie nie jest łatwe ze względu, na przykre skutki odstawienia, jest jednak możliwe. Info: www.jakrzucicpalenie.pl, tel.: 801 108 108; 22 211 80 15. Można skorzystać z: a) terapia np. poznawczo-behawioralna, b) modlitwa o uwolnienie www.dom.jezuici.pl; c) warsztaty wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia www.12.krokow.com.pl, program strumienie życia www.strumieniezycia.pl.

5. Ewangelia wolności. Dobry Bóg z miłości stworzył każdego człowieka do pełni życia i szczęścia, które możemy znaleźć w Nim samym. Grzech pierworodny spowodował, że ludzie szukają miłości, szczęścia i wolności poza Bogiem. Każdy grzech i każdy nałóg zniewalają. Syn Boży stał się człowiekiem w Jezusie, aby nam pomóc odnaleźć drogę do Boga, który jest miłością. Misją Jezusa jest wyzwalanie ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi (Łk 4,16-21; J 8,31-38). On chce też nadać cel i sens naszemu życiu, aby było spełnione i szczęśliwe. Kroki do wolności: 1.odkryć bezwarunkową miłość Boga, 2. Uznać bezsilność wobec grzechu/nałogu, 3. Uwierzyć w Jezusa jako tego, który wyzwala, jedynego wyzwoliciela i Zbawiciela, 4. Przyjąć Go jako jedynego Pana, oddać Mu swoje życie i odnowić swój chrzest, 5. Przebaczać, 6. W imię Jezusa wyrzekać się wszelkich skłonności nałogowych i wad charakteru, 7. Wytrwale modlić się do Ducha św. o wolność, uzdrowienie, np. na różańcu, koronką do miłosierdzia Bożego, koronką wyzwolenia, czytać i rozważać słowo Boże, spowiadać się, przyjmować często Eucharystię. 7. Podjąć odpowiednie działania współpracując z łaską, np. modlitwa o uwolnienie, terapia uzależnień, patrz punkt 4. 

Modlitwa: Panie Jezu wierze, że Ty umarłeś za mnie, abym, mógł być wolny. Prowadź mnie Panie ku prawdziwej wolności od wszelkich nałogów. Amen+