Niebezpieczna gra, czyli o uzależnieniu od mediów

Uzależnienie od mediów (np. komputera, Internetu, gier, TV, telefonu), przejawia się w przymusie korzystania z tych środków komunikacji oraz w utracie kontroli nad posługiwaniem się nimi.

Trudno je dostrzec ponieważ są to środki powszechnie dostępne i służące do codziennego użytku. Pomagają w nauce, pracy, komunikacji, odpoczynku itp. Jednak nadużywane mogą prowadzić do silnego uzależnienia. Uzależnienie od komputera, Internetu czy gier komputerowych już od jakiegoś czasu znajduje się na międzynarodowej liście klasyfikacji chorób OCD-10. Rozumiane jest ono jako patologiczne używanie komputera i lub Internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej i/lub społecznej.

2. Przyczyny: Wydaje się, że z mediami ludzie mają do czynienia już od najmłodszych lat w postaci bajek i gier. Zmęczeni rodzice chcą choć chwilę odetchnąć od swoich pociech sadzają je przed TV, włączają film itp. W ten sposób dość szybko może dojść do niewłaściwych nawyków i przyzwyczajeń. Inne przyczyny to doświadczenie nudy, pustki, samotności, ucieczka od rzeczywistości itp.

3.Objawy uzależnienia od komputera: czas spędzany przy komputerze lub konsoli dominuje nad innymi aktywnościami, np. spotkaniami ze znajomymi, nauką, pracą, innymi zainteresowaniami, a nawet jedzeniem czy spaniem; brak możliwości skorzystania z komputera lub zagrania w grę powoduje rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresję, chandrę, apatię, a w skrajnych przypadkach nawet depresję; nadpobudliwość; zaburzenia lękowe; izolowanie się; zaburzenia i zmiany nastroju;   problemy z zasypianiem i bezsenność; problemy z koncentracją; zaniedbywanie obowiązków; relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych; w momencie, gdy osoba uzależniona nie przebywa przy komputerze lub konsoli, stale myśli o graniu i rzeczach, które będzie robić, gdy już usiądzie przed ekranem; wydawanie dużych kwot pieniędzy na nowe gry, akcesoria do gier lub wyposażenie postaci w grze, co znacząco odbija się na budżecie, np. uniemożliwiając zapłacenie rachunków czy pochłaniając całe oszczędności. Osoby uzależnione od gier i komputera często zdają sobie sprawę z problemu, odczuwają piętrzące się trudności życiowe i same próbują ograniczać czas spędzany w wirtualnej rzeczywistości, jednak łatwo zakłamują swoją ocenę spędzonego na graniu czasu. Ich wahania nastroju i inne zachowania związane z aktywnością przy komputerze lub jej uniemożliwieniem wpływają na relacje z najbliższymi, co często rodzi konflikty.
4. Skutki: Osoba uzależnionazaczyna żyć światem wirtualnym, odcina się od rzeczywistości, potrafi spędzać przed komputerem godziny, dni a nawet tygodnie (traci poczucie czasu), zapomina o codziennych obowiązkach, higienie osobistej, spożywaniu pokarmów oraz odpoczynku. Zaczyna mieć problemy w każdej dziedzinie życia, które cały czas się pogłębiają. Sytuacja, w której nie może zagrać w grępowoduje u niej lęk, niepokój a także agresję i wybuchowość. Kluczową kwestią pozostaje pogarszający się stan zdrowia i aktywności osoby uzależnionej. Pojawiają się problemy ze wzrokiem, bóle kręgosłupa, problemy z pobieraniem pokarmu, wypróżnianiem, sztywność karku oraz drętwienie stóp i dłoni. Dodatkowo mogą pojawić się problemy z koncentracją, zapamiętywanie, rozkojarzenie, męczliwość, osłabienie oraz niemożność odnalezienia się w społeczeństwie.

4. Terapia: Podstawa to uświadomienie sobie i przyznanie się do tego, że jesteśmy uzależnieni od komputera, gier komputerowych, Internetu, itp. i potrzebujemy pomocy. Często jest to etap najtrudniejszy, gdyż łatwo jest się oszukiwać, racjonalizować itd. Konieczne jest wsparcie rodziny oraz znajomych. Następny etap to wizyta u terapeuty uzależnień lub (i) lekarza psychiatry oraz podjęcie odpowiedniej psychoterapii. Oczywiście koniecznym jest zaprzestanie gry na komputerze (sprzedanie bądź oddanie ich innym osobom). Niekiedy oprócz psychoterapii (grupowej lub indywidualnej) przydatne jest włączenie środków farmakologicznych, aby złagodzić bolesne objawy odstawienia. Potrzebna jest też zmiana stylu życia w kierunku bardziej aktywnym i wolnym od mediów. Konieczne jest budowanie relacji z Bogiem przez Jezusa w Duchu św., sobą samymi i innymi ludźmi. Pomocne w tym może być uczestnictwo w kursie ewangelizacyjnym (np. nowe życie z Bogiem, seminarium odnowy wiary, kurs Alfa, warsztaty „wreszcie żyć” - 12 kroków ku pełni życia, „Jezus wyzwala i uzdrawia” - biblijne warsztaty 14 kroków itp.), rekolekcjach, włączenie się we wspólnotę religijną, np. „Ewangelia wolności”, woluntariat itp.

Modlitwa: Panie Jezu bądź uwielbiony, który nadajesz sens ludzkiemu życiu i wypełniasz najgłębsze pragnienia ludzkich serc. Ty dajesz prawdziwą wolność i szczęście. Chwała Tobie Panie. Amen.