Drogi uwolnienia i zdrowienia z uzależnień

Należy pamiętać, że wszelkie nałogi są zasadniczo chorobami nieuleczalnymi, przewlekłymi i postępującymi.

Dzięki łasce Trójcy Św. i pomocy ludzi można odstawić nałogowe zachowania, ale pewne skłonności pozostają prawdopodobnie do końca życia. Bóg - nasz najlepszy Ojciec ma wiele sposobów uwalniania swoich dzieci. Oto niektóre z nich:

1.Droga duchowości katolickiej: modlitwa i medytacja biblijna, częsta spowiedź, kierownictwo duchowe, Eucharystia, komunia, modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie, pielgrzymki, rekolekcje itp. Zalety: jest to droga katolicka i zawsze warto nią podążać, nawet jeśli nie przyniesie spodziewanych rezultatów w postaci uwolnienia od czynnej fazy nałogu. „Wady”: istnieje niebezpieczeństwo traktowania ww. ćwiczeń duchowych magicznie, czy automatycznie. Te środki tak nie działają, dlatego niekiedy warto korzystać tez z innych dróg.

2. Psychoterapia indywidualna i grupowa, stacjonarna, zamknięta, farmakoterapia, itp. Zalety: w sporej mierze jest bezpłatna finansowana przez NFZ dla osób ubezpieczonych. Wielu alkoholików i narkomanów w ten sposób rozpoczyna swoją trzeźwość. Wadą może być stosunkowo niska skuteczność (podobno 5-6%), a także brak odniesienia do Boga, jako tego, który wyzwala i uzdrawia (chyba, że jest to terapia chrześcijańska). Terapia też zawsze jest określona w czasie, a nałogi są nieuleczalne.

3. Grupy samopomocowe i program 12 kroków i 12 tradycji dla osób uzależnionych i ich rodzin, np. AA (Anonimowi Alkoholicy), AL-ANON (osoby bliskie dla alkoholików), DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), NA (Anonimowi Narkomani), SA (Anonimowi Seksoholicy), AH (Anonimowi Hazardziści), AJ (Anonimowi Jedzenioholicy), itp. Zalety: Grupy te charakteryzuje swoista specjalizacja. Zajmują się jednym uzależnieniem i to powoduje, że posiadają dość skuteczne narzędzia odstawienia czynnego nałogu i zdrowienia z niego w oparciu wspomniany program. Występuje tu indywidualna pomoc w postaci tzw. „sponsorowania” (przewodnictwa po pracy nad programem) Pomoc jest bezpłatna. Wady: grupy te z zasady nie są związane żadną religią, a ich duchowość Kościół katolicki określił jako wchodzącą w swoisty krajobraz „New Age”, prawdopodobne ze względu na totalny subiektywizm w pojmowaniu Boga (Bóg – Siła Wyższa jakkolwiek Go pojmujemy), oraz traktowanie wiary religijnej jako prywatnej sprawy (dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age) Kościół współpracuje z tymi grupami organizując duszpasterstwo trzeźwości (rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, msze św. dla uzależnionych itp.).

4. Chrześcijańskie warsztaty „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia” oraz chrześcijańskie grupy 12 kroków. To stosunkowo wciąż nowe zjawisko w Polsce. Zaletą jest chrześcijański charakter warsztatów i grup. Warsztaty są płatne, trwają od 1 do 2 lat. Trudno określić ich skuteczność w terapii uzależnień (www.12krokow.com.pl).

5. Katolickie warsztaty 14 kroków: „Jezus wyzwala i uzdrawia” oraz grupa medytacji biblijnej „Ewangelia wolności” św. Jana Pawła II (www.ewangelianadziei.pl). Obie te inicjatywy są całkowicie nowe. Ich zaletą jest katolicki charakter i osadzenie w słowie Bożym. Czas pokaże na ile są skuteczne. Doświadczenie pokazuje, że w sytuacji uzależnienia, niejednokrotnie trzeba szukać pomocy na różnych drogach. Korzystanie wyłącznie z jednej z nich, może okazać się niewystarczające.

Modlitwa: Panie Jezu, Ty zostałeś posłany przez Ojca, aby mocą Ducha Św. wyzwalać ludzi z niewoli szatana, grzechów i wszelkich nałogów, Ty nas Panie odkupiłeś swoja przenajświętsza krwią, bądź uwielbiony i prowadź nas do pełnej wolności. Matko Miłosierdzia, módl się za nami! Amen.