O uzależnieniach

Niebezpieczna gra, czyli o uzależnieniu od mediów

Uzależnienie od mediów (np. komputera, Internetu, gier, TV, telefonu), przejawia się w przymusie korzystania z tych środków komunikacji oraz w utracie kontroli nad posługiwaniem się nimi.

Czytaj więcej: Niebezpieczna gra, czyli o uzależnieniu od mediów

Homoseksualizm

W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z listy chorób.W 1994 r. parlament europejski ogłosił rezolucję domagająca się usunięcia wszelkich przeszkód w zawieraniu „małżeństw” homoseksualnych i adopcji dzieci.

Czytaj więcej: Homoseksualizm

Smakowity kąsek - uzależnienie od jedzenia

Nałogi można podzielić m.in. na: chemiczne, np. od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, oraz tzw. uzależnienia behawioralne (od zachowań), np. gier komputerowych, Internetu, od zakupów, pracy, jedzenia, hazardu, seksu, itp. Tekst: Mt 11,16-19.

Czytaj więcej: Smakowity kąsek - uzależnienie od jedzenia

Drogi uwolnienia i zdrowienia z uzależnień

Należy pamiętać, że wszelkie nałogi są zasadniczo chorobami nieuleczalnymi, przewlekłymi i postępującymi.

Czytaj więcej: Drogi uwolnienia i zdrowienia z uzależnień

Śmiertelny eksperyment - narkotyki i dopalacze

1.Narkotyki – substancje psychoaktywne, zmieniające świadomość, powodujące w zależności od środka i dawki uspokojenie, pobudzeni, euforię, odurzenie, sen itp.

Czytaj więcej: Śmiertelny eksperyment - narkotyki i dopalacze