Prawda o św. Mikołaju

Św. Mikołaj, 6. Grudnia, biskup Miry (270-345-352). Mikołaj to imię pochodzenia greckiego. Powstało z dwóch słów „nike” – „zwycięstwo” oraz „laos” – „lud” i znaczy „zwycięstwo ludu”.

1. Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w "Boskiej komedii".

2. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności.

3. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313.

4. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej). Ariusz był kapłanem, który kwestionował to, że Jezus jest Synem Bożym równym w godności Bogu Ojcu i Duchowi Św. Podważył wiarę w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i prawdę o Trójcy Św. Mikołaj bronił tych prawd na soborze w Nicei. Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari.

5. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.

6. Ok. 1920 r. na zamówienie koncernu coca coli pojawił się wizerunek św. Mikołaja z siwą brodą i brzuszkiem w czerwonym ubraniu, wyglądającego jak duży krasnal. Zrobiono z niego postać bajkową. Ma mieszkać w Laponii lub na biegunie północnym i podróżować saniami zaprzężonymi w renifery. W roznoszeniu prezentów pomagają mu rzekomo elfy. Postać ta nie ma właściwie nic wspólnego z prawdziwym św. Mikołajem.

Źródło: www.brewiarz.pl

Modlitwa: Panie Jezu dziękuję Ci za świadectwo życia i przykład św. Mikołaja biskupa. Ty objawiasz mi oblicze Boga Ojca, który jest dobry, hojny i szczodrze obdarza nas swoimi darami. Amen+