Chrześcijaństwo - plagiat, czy oryginał?

1. Dziwne poglądy. Można się czasem spotkać w Internecie z artykułami lub filmami, których autorzy twierdzą, że chrześcijaństwo jest swoistym konglomeratem, czyli połączeniem idei zaczerpniętych z innych starożytnych religii, czy mitologii, ewentualnie z astrologii.

Współcześnie można zaobserwować pewien powrót do starożytnych wierzeń i jakiś sentyment za nimi, a jednocześnie pewną niechęć do religii. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, iż starożytne mity były ludzkim tworem, natomiast religie, zwłaszcza judaizm i chrześcijaństwo są wynikiem przyjęcia Bożego objawienia.  A ono nie zawsze się ludziom podoba… Czasem komuś mogą być bliższe ludzkie wymysły będące odpowiedzią na potrzeby człowieka, niż propozycja Pana Boga. Ale po kolei. Według „Słownika wyrazów obcych” mit jest 1. opowieścią o bogach, demonach, legendarnych bohaterach. Mit ma odpowiedzieć na pytania dotyczące np. początku istnienia wszechświata, ludzi, dobra, zła, sensu życia, śmierci, przeznaczenia człowieka, 2. fałszywym mniemaniem o kimś lub o czymś uznawanym bez dowodu, ubarwionym, wymyślonym opowiadaniem o jakiejś postaci, wydarzeniu. Pochodzi od greckiego słowa mythos – myśl, zamysł, opowieść, baśń (por. Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, W-wa 2002, s. 729). Generalnie mity są wymyślonymi opowieściami, poprzez które ludzie szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Swoje mitologie, czyli zbiory mitów i podań posiadali Grecy, Rzymianie, Słowianie, Celtowie, Egipcjanie, Hindusi, itp. Religie wspomnianych narodów były zasadniczo politeistycznie. Bogowie byli zazwyczaj podobni do ludzi, posiadali ich zalety i wady: kochali, żenili się, płodzili dzieci, złościli się, zdradzali, walczyli ze sobą itp. Od ludzi różnili się właściwie tylko ewentualnie nieśmiertelnością.

2. Biblia a mitologia. Biblia przekazuje prawdy religijne ważne dla naszego zbawienia. Będąc zbiorem ksiąg zawiera różne gatunki literackie, w tym poematy, modlitwy (np. psalmy), hymny, „opowiadania z morałem”, (np. księga Jonasza, Hioba), księgi mądrościowe (np.: Mdr, Syr, PnP, Prz, Koh), przypowieści. Opisuje działanie Boga w dziejach narodu wybranego, choć nie na sposób współczesnych historyków. Zawiera także księgi Ewangelii  (Dobrej Nowiny) o miłości Boga do ludzi objawionej przez Jezusa, Dzieje Apostolskie o początkach Kościoła, listy apostołów, apokalipsę. Nie jest zbiorem wymyślonych mitów, podań, legend choć są tam elementy fikcyjne, np. przypowieści. Biblia dla chrześcijan i Żydów jest księgą natchnioną przez Boga. Napisana została przez ludzi w konkretnym czasie i miejscu, o określonej świadomości, wierze, wiedzy, kulturze, które wykorzystywali przy jej pisaniu. Generalnie Biblia zawiera i opisuje autentyczne postaci, miejsca i wydarzenia, natomiast mitologie opisują fikcyjne dzieje, zmyślonych postaci (bóstw, herosów) umieszczone w nieokreślonym czasie.