Poezja

Prawda o Jezusie

 Interesuje mnie chrystologia, stąd z żywym zainteresowaniem śledziłem polemikę toczącą się wokół wykładów prof. T. Węcławskiego (od kwietnia 2008 r. T. Polaka) zamieszczonych na stronie Pracowni Pytań Granicznych UAM jak i wygłaszanych na uczeni.

Czytaj więcej: Prawda o Jezusie

Chrześcijaństwo czy astrologia?

1. Niepokojące pytania. Jedna z uczennic zapytała mnie kiedyś dlaczego chrześcijaństwo wywodzi się z astrologii?

Czytaj więcej: Chrześcijaństwo czy astrologia?

Chrześcijaństwo - plagiat, czy oryginał?

1. Dziwne poglądy. Można się czasem spotkać w Internecie z artykułami lub filmami, których autorzy twierdzą, że chrześcijaństwo jest swoistym konglomeratem, czyli połączeniem idei zaczerpniętych z innych starożytnych religii, czy mitologii, ewentualnie z astrologii.

Czytaj więcej: Chrześcijaństwo - plagiat, czy oryginał?

Oszusto "Kodu Leonarda da Vinci"

„Jezus powiedział: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32); „Szukajcie a znajdziecie” (Mt 7,7)

Czytaj więcej: Oszusto "Kodu Leonarda da Vinci"

Jezus a literatura

„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16) – tym wyznaniem wiary św. Piotra skierowanym do Pana Jezusa w okolicy Cezarei Filipowej,  rozpoczął swoją pierwszą homilię św. Jan Paweł II w dniu 22 października 1978 r. podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat.

Czytaj więcej: Jezus a literatura

Więcej artykułów…

  1. Kod czy kit da Vici?