Jezus wyzwala i uzdrawia – druga edycja

„Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym zniewolonych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».(Łk 4,14-21).

Katolicka grupa medytacji biblijnej „Ewangelia wolności” pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II, zaprasza na drugą edycję biblijnych warsztatów 14 kroków „Jezus wyzwala i uzdrawia”. Początek w czwartek 3 listopada 2016 r. o godz. 19.15 w sali przy Kościele pw. św. Józefa na Podgórzu w Krakowie, ul. Zamoyskiego 2. Prowadzi dr Piotr Chrabąszcz. Warsztaty będą się odbywały w formie 15 cotygodniowych spotkań. Każde spotkanie będzie trwało ok. 1,5 godz. (19.15-20.45). Informacje i zapisy: Tel. 530985261, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.ewangelianadziei.pl. Koszt: dobrowolne datki. Aby wziąć udział w warsztatach, należy napisać na podany adres mailowy w celu otrzymania materiałów, które trzeba sobie wydrukować i na których będziemy pracowali. Warsztaty są dedykowane dla osób zainteresowanych medytacją biblijną i tematyka uzależnień.

Biblijny program 14 kroków stanowi połączenie katolickiego kerygmatu, czyli pierwszego głoszenia Ewangelii zmierzającego do wiary, nawrócenia i chrztu (bądź odnowienia tego sakramentu) oraz programu 12 kroków, który powstał, aby pomóc osobom uzależnionym od alkoholu w wychodzeniu nałogu. W efekcie powstał program 14 kroków:

1. Otworzyliśmy się na stwórczą miłość Boga Ojca. Teksty: Rdz 1,25-28; Oz 11,1-4.8-9; Iz 49,13-16; 1 J 4,7-21. Podstawowa tożsamość dziecka Bożego wynikająca z faktu stworzenia, odkupienia i chrztu. Powołanie do bycia uczniem Jezusa w Kościele.

2. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec grzechów i nałogów i że przestaliśmy radzić sobie naszym życiem. Teksty: Rdz 3; 1J 2,13-16 (potrójna pożądliwość), 1P 1,13-16; 5,6-11 (żądza i trzeźwość); Syr 9,1-9; Mt 5,27-32 (radykalne unikanie grzechu, granice).

3. Uwierzyliśmy, że Syn Boży nas odkupił, i że na uwalnia i uzdrawia. Teksty: Łk 4,1-41, (walka na pustyni, program Jezusa, uzdrowienia i uwolnienia). Drogi zdrowienia z uzależnień.

4. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Syna Bożego. Teksty: Łk 5,1-11 (powołanie pierwszych uczniów) J 20,24-29 (dociekliwy uczeń), Rz 10,10 (Jezus Panem). Odnowienie sakramentu chrztu.

5. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia z całego życia. Teksty: Łk 15,11-32 (syn marnotrawny); Syr 28,1-7 (urazy);  Mt 18,21-35 (przebaczenie).

6. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Teksty: Łk 23,39-43 (skruszony łotr) J 21,19-23 (ustanowienie sakramentu pokuty) Jk 5,16 (wyznawanie grzechów) Psalmy pokutne: 6,32, 38, 102,130, 143. Spowiedź generalna, a później regularna min. raz w miesiącu.

7. Staliśmy się całkowicie gotowi aby Duch Św. uwolnił nas od wad charakteru. Teksty: Ga 5,16-26 (owoce ciała i owoce Ducha) 7 wad głównych Mt 15,21-28 (wiara i pokora kobiety kananejskiej), Ps 8 (pochwała wielkości i godności człowieka). Temperamenty i charakter.

8. Zwróciliśmy się do Niego pokorze, aby usunął nasze braki. Teksty: Flp 2,5-11 (hymn o kenozie), Łk 11,1-13 (Modlitwa); Łk 18,1-8  (natrętna wdowa).

9. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się całkowicie gotowi, aby zadośćuczynić im wszystkim: (Łk 19,1-10 Zacheusz). Piąty warunek dobrej spowiedzi.

10. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Teksty: Kpł 5,14-26 (ofiary wynagradzające).

11. Prowadziliśmy nadal rachunek sumienia, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Teksty:  Łk 18,9-14 (Faryzeusz i celnik). Codzienny rachunek sumienia.          

12.Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Trójcą Św., prosząc jedynie o poznanie Jej woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Teksty: Łk1,26-38 (zwiastowanie, nawiedzenie) Łk 10,38-42 (Marta i Maria) Łk 11,1-13 (modlitwa).

13. Przebudzeni duchowo dzięki tym krokom, staraliśmy się głosić Ewangelię innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Teksty: Łk 18,35-42 (uzdrowienie niewidomego) Łk 10,1-12 (misja 72) Mk 16,15-20; Mt 28,16-20 (nakaz misyjny). Odnowienie sakramentu bierzmowania, ewentualnie sakramentów małżeństwa i kapłaństwa.

14+5. Otworzyliśmy się na dar katolickiej wspólnoty uczniów Jezusa. Tekst: Dz 2,42-47. Rozważenie przyłączenia się do jakiejś katolickiej wspólnoty, w tym np. do grupy biblijnej „Ewangelia wolności”. W sytuacji uzależnienia rozważenie przyłączenia się do jakiejś specjalistycznej grupy samopomocowej.