Warsztaty biblijne Jezus uwalnia i uzdrawia

V. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia z całego życia

Teksty: Łk 15,11-32 (syn marnotrawny); Syr 28,1-7 (urazy);  Mt 18,21-35 (przebaczenie).Trwamy na drodze uwolnienia i uzdrowienia podążając jako uczniowie za Jezusem drogą programu 14 kroków.

Czytaj więcej: V. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia z całego życia

Krok IV. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Syna Bożego

Teksty:  J 20,19-29 (spotkanie zmartwychwstałego z Tomaszem), Rz 10,5-15 (Jezus Panem) Ap 3,14-20 (Oto stoję u drzwi i kołaczę). Odnowienie sakramentu chrztu, przyjęcie Jezusa jako jedynego pana i Zbawiciela.

Czytaj więcej: Krok IV. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Syna Bożego

Jezus wyzwala i uzdrawia – druga edycja

„Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Czytaj więcej: Jezus wyzwala i uzdrawia – druga edycja