O istocie chrześcijaństwa

Podczas katechezy w pierwszej klasie gimnazjum uczennica na pytanie: czy chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną czy politeistyczną, odpowiada, że politeistyczną, ponieważ chrześcijanie wierzą w istnienie trzech bogów.

W innej szkole, również uczeń w pierwszej klasie gimnazjum otwarcie przyznał, że ostatni raz do sakramentu pokuty przystąpił przed pierwszą komunią świętą. Obecnie już zapomniał w jaki sposób się spowiada. Okazuje się, że ojcem wspomnianego chłopca jest azjata, wyznawca buddyzmu, w odmianie która uznaje Buddę za boga. Uczeń widywał w swoim domu jak jego tato modlił się, oddając cześć Buddzie przed małym ołtarzem. Właśnie w programie pierwszej klasy gimnazjum znajduje się katecheza: "Chrześcijanin wobec wyznawców innych religii."[1] Podobny temat występuje także w programie drugiej klasy liceum i technikum pod hasłem: "Chrześcijaństwo a inne religie".[2] W programie tej klasy znajduje się również katecheza dotycząca religijnej natury człowieka jak i oddzielna, poświęcona judaizmowi. Jestem katechetą, uczyłem w obu tych klasach i stykałem się z wymienionymi wyżej sytuacjami. Co jest istotą chrześcijaństwa? Co w chrześcijaństwie jest najważniejsze, pierwszorzędne, co jest najważniejsze w katolicyzmie, który wyznajemy; oto pytania na które muszę sobie w jakiś sposób odpowiedzieć. Wydaje się, że temat powinien być na tyle dostępny do zrozumienia, by każdy, chrześcijanin, w tym przede wszystkim katolik niezależnie czy jest człowiekiem z wyższym wykształceniem, czy jest teologiem, czy też uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum, a może starszą osobą, przysłowiową "babcią" o ograniczonych już wiekiem możliwościach intelektualnych, mógł sobie na to pytanie odpowiedzieć. Każdy wierzący ma przecież prawo i niejako obowiązek wiedzieć, co jest najważniejsze w jego, w tym przypadku, chrześcijańskiej - katolickiej religii. Rodzą się jeszcze dodatkowe pytania: czym chrześcijaństwo różni się od innych, od tzw. wielkich religii świata, na czym polega jego wyjątkowość i czy rzeczywiście jest wyjątkowe, jest jakąś nowością w porównaniu z innymi religiami.