Jak modlić się o uwolnienie?

„Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni” (Ga 5,1). Od lat obserwuję i szukam w Kościele różnych dróg, sposobów, przez które Jezus uwalnia ludzi zniewolonych przez lęki, nałogi, depresję itp.

W 2012 r. trafiłem na konferencję modlitwy o uwolnienie wg modelu 5-ciu kluczy w Tarnowie. Organizatorem konferencji był ks. Artur Ważny, egzorcysta, asystent kościelny Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie, opiekujący się także mężczyznami św. Józefa, a obecnie dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Gośćmi i prowadzącymi konferencje byli Neal i Janet Lozano z U.S.A oraz ks. Remigiusz Recław SJ z zespołem Mocni w Duchu z Łodzi. O. Remigiusz Recław jest opiekunem duchowym domu miłosierdzia w Łodzi, gzie prowadzi się modlitwę o uwolnienie wg modelu 5-ciu kluczy, autorem książki „Modlitwa uwolnienia, cz. 3” oraz rekolekcji adwentowych o uwolnieniu pt. „Zerwij kajdany”, a także rekolekcji wielkopostnych „Wolność w sercu Jezusa”  dostępnych do zobaczenia na jego stronie www.remi.jezuici.pl.

Neal Lozano jest człowiekiem świeckim, od ponad 35 lat razem ze swoją żoną Janet zaangażowanym w modlitwę o uwolnienie. Opracował niekonfrontacyjny model modlitwy o uwolnienie dla świeckich, choć oczywiście jak najbardziej mogą  z niego korzystać także duchowni (np. w konfesjonale), kierownictwie duchowym i osoby konsekrowane. Głosi konferencje i modli się o uwolnienie w USA i w wielu krajach na całym świecie. Ma czterech synów i dziewięcioro wnucząt. Napisał książki: „Modlitwa uwolnienia”, cz. 1, 2 i 4, „Przeciwstawiajcie się diabłu. Katolickie spojrzenie na modlitwę uwolnienia”, „Powrót starszego brata. Odkrywanie nowego sensu Bożej miłości i miłosierdzia”, „Serce Ojca. Jak znaleźć dom w sercu Boga”. Są także dostępne dwie płyty mp3 z konferencjami „Modlitwa uwolnienia 1 i Modlitwa uwolnienia 2 - płyty uzupełniające książkę „Modlitwa uwolnienia”. Na temat modlitwy o uwolnienie warto przede wszystkim przeczytać dokument „Posługa uwalniania” Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Ma on pozytywną opinię Kongregacji Nauki Wiary i porządkuje wiele spraw dotyczących wspomnianej modlitwy. W październiku 2018 było mi dane uczestniczyć w dwudniowych warsztatach modlitwy o uwolnienie w Krakowie u oo. Redemptorystów. Warsztaty takie prowadzi jeden z domów warszawskich (w Józefowie) i ośrodek w Łodzi.

Neal i Janet Lozano byli po raz pierwszy w Polsce w 1994 r. Byli wykładowcami podczas Miedzynarodowej Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego En Christo w Lanckoronie. Pierwsze domy miłosierdzia Polsce powstały w 2012 r.

Modlitwa o uwolnienie wg modelu pięciu kluczy opracowanej przez Neala Lozano prowadzona jest w Polsce w tzw. domach Miłosierdzia (www.domjezuici.pl). Aby w niej uczestniczyć należy przeczytać książkę „Modlitwę uwolnienia” cz. 1 Neala Lozano i zgłosić się do domu miłosierdzia. Czas oczekiwania na odpowiedź może trwać od kilku do kilkunastu dni (trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość), a oczekiwanie na modlitwę może trwać od kilku tygodni do 1,5 roku. Potrzebujących, zniewolonych jest wielu, posługujących mało, „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Generalnie każda modlitwa o uwolnienie nawiązuje do sakramentu chrztu św., w której wyrzekamy się szatana, grzechu i wszystkiego, co do grzechu prowadzi, oraz wyznajemy wiarę i powierzamy się Bogu Ojcu przez Jezusa, jako jedynego Pana i Zbawiciela, Wyzwoliciela, w mocy Ducha Św. Tutaj to wyrzeczenie jest bardzo konkretne, szczegółowe, połączone z przebaczeniem, egzorcyzmem prostym (nakazem) i przyjęciem błogosławieństwa Ojca. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy włączeni w misję Jezusa, który przyszedł aby uwolnić ludzkość spod władzy księcia ciemności i przenieść do swego królestwa (por. Kol 1,13-14; Łk 4,1-6). Jesteśmy wezwani do modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie, zgodnie ze słowami Jezusa wypowiedzianymi do apostołów po zmartwychwstaniu: „I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie» (Mk 16,15-18). Modlitwa o uwolnienie wg modelu 5-ciu kluczy jest narzędziem, sposobem takiej modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie.