O duchowości

Modlitwa za rządzących

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” (2 Tm 2,1).

Czytaj więcej: Modlitwa za rządzących

Jak modlić się o uwolnienie?

„Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni” (Ga 5,1). Od lat obserwuję i szukam w Kościele różnych dróg, sposobów, przez które Jezus uwalnia ludzi zniewolonych przez lęki, nałogi, depresję itp.

Czytaj więcej: Jak modlić się o uwolnienie?

Dobrze się bawić mając wzgląd na drugich (J 2,1-12).

Na wesele zaproszono Pana Jezusa, Jego Matkę, oraz uczniów (J 2,2). Jezus przez to, że uczestniczył weselu w Kanie, pobłogosławił i uświęcił miłość małżeńską.

Czytaj więcej: Dobrze się bawić mając wzgląd na drugich (J 2,1-12).

Jak się modlić? – rozważania nt. "Ojcze nasz"

Najlepiej uczyć się modlitwy od ludzi, którzy się modlą, którzy są zaprzyjaźnieni z Bogiem. Dla chrześcijan wzorem życia jest Jezus. Czy Jezus się modlił? Przecież był Synem Bożym, Bogiem, zatem jeśli już, to do kogo się modlił i w jakim celu?

Czytaj więcej: Jak się modlić? – rozważania nt. "Ojcze nasz"

O istocie chrześcijaństwa

Podczas katechezy w pierwszej klasie gimnazjum uczennica na pytanie: czy chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną czy politeistyczną, odpowiada, że politeistyczną, ponieważ chrześcijanie wierzą w istnienie trzech bogów.

Czytaj więcej: O istocie chrześcijaństwa