Katechezy

Śmierć przejściem do życia wiecznego

„Albowiem życie Twoich wiernych o Panie, zmienia się, ale się nie kończy.” Kiedy zmarł mój kolega-przyjaciel, z którym pracowaliśmy razem w szkole, po raz kolejny zacząłem się zastanawiać nad tematem śmierci.

Czytaj więcej: Śmierć przejściem do życia wiecznego

Dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego

1. Według proroka Izajasza (VI w p.n.e) zapowiadany Mesjasz (pomazaniec wybrany przez Boga, jako kapłan, prorok i król) miał być pełen darów Ducha Św. (Iz 11,1-2). Jezus począł się mocą Ducha św., Duch Boży spoczął też na Nim podczas chrztu w Jordanie (Mk 1,9-11). Mocą Ducha Św. Jezus odpuszczał grzechy, uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, wskrzeszał umarłych. Prawdopodobnie P. Jezus chrzcił, na Jego polecenie chrzcili również apostołowie, zwłaszcza po zesłaniu Ducha Św. w dniu pięćdziesiątnicy (Dz 2,1-4).

Czytaj więcej: Dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego

Dekalog drogą do wolności – szkice o przykazaniach Bożych

Szkice te wykorzystywałem na katechezie w klasach gimnazjalnych oraz w technikum. Zawierają skondensowane informacje na temat przykazań, które wymagają rozwinięcia. Pisząc je opierałem się na Katechizmie Kościoła Katolickiego kompendium KKK i Biblii.

Czytaj więcej: Dekalog drogą do wolności – szkice o przykazaniach Bożych

Jezus błogosławi – jak być szczęśliwym?

Tekst ośmiu błogosławieństw i tzw. kazanie na górze ma wyjątkowe znaczenie dla chrześcijan i nie tylko. Nazywane są konstytucją, czy statutami królestwa Bożego. Dla mnie treść błogosławieństw ma znaczenie osobiste. Ich tekst wybraliśmy z Ewą jako czytanie na nasz ślub. Przedstawione poniżej teksty to skondensowane treści notatek wykorzystywanych do katechezy o błogosławieństwach w klasach gimnazjalnych i technikum.

Czytaj więcej: Jezus błogosławi – jak być szczęśliwym?

Młodzi młodym - dar abstynencji

„Chrystus nas wyzwolił, abyśmy byli wolni. Bądźcie mocni i nie dajcie sobie na nowo założyć jarzma niewoli (Ga 5,1)[1]

Czytaj więcej: Młodzi młodym - dar abstynencji