Katechezy

Czy niechrześcijanin może być zbawiony? – Idźcie i głoście Ewangelię

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 r. nadzwyczajnym miesiącem misyjnym z okazji 100-tnej rocznicy Listu Apostolskiego Papieża Benedykta XV "Maksimum Illud" o działalności misyjnej Kościoła.

Czytaj więcej: Czy niechrześcijanin może być zbawiony? – Idźcie i głoście Ewangelię

Jak odnaleźć Boga? O ewangelii, ewangelizacji i kerygmacie

1. Ewangelia to dobra nowina o dobrym Bogu Ojcu-Stwórcy, który kocha każdego z nas.

Czytaj więcej: Jak odnaleźć Boga? O ewangelii, ewangelizacji i kerygmacie

Sakrament uzdrowienia – spowiedź

1. Sakramenty to pewne znaki  i sposoby poprzez które Pan Jezus żyje i działa we wspólnocie Kościoła.

Czytaj więcej: Sakrament uzdrowienia – spowiedź

Jezus żyje i działa dziś - Ewangelia według św. Marka

1.Według śp. kard. C.M. Martiniego, 4 ewangelie, to 4 etapy formacji ucznia Jezusa ku pełni życia chrześcijańskiego.

Czytaj więcej: Jezus żyje i działa dziś - Ewangelia według św. Marka