Katechezy

Jak być zdrowym fizycznie, psychicznie i duchowo?

W tej katechezie, chcę ukazać Jezusa jako Tego, który leczy choroby duchowe, psychiczne i fizyczne. Posługuje się przy tym ludźmi: kapłanami, psychologami i psychiatrami oraz lekarzami, ziołami, zdrową żywnością, dbaniem o ruch fizyczny, itp.

Czytaj więcej: Jak być zdrowym fizycznie, psychicznie i duchowo?

Zdemaskować zło, czyli grzechy przeciw Duchowi św. i grzechy cudze

W tej katechezie, chciałbym wyjaśnić na  czym polegają grzechy przeciw Duchowi świętemu i grzechy cudze.

Czytaj więcej: Zdemaskować zło, czyli grzechy przeciw Duchowi św. i grzechy cudze

Wiara i nawrócenie

W tej katechezie, chciałbym ukazać, czym jest czym jest wiara, jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie, zaufanie Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bogu.

Czytaj więcej: Wiara i nawrócenie

Co to jest grzech?

Pewien rodzic przepytywał swojego syna z niedzielnego kazania., żeby sprawdzić, czy był w kościele. O czym było kazanie? – pyta, - o grzechu, odpowiada syn. I co mówił ksiądz? – Był przeciw.

Czytaj więcej: Co to jest grzech?

Czy wiara jest prywatną sprawą człowieka?

Czy wiara jest sprawą prywatną, czy osobistą? Czy to jedno i to samo, czy też jest jakaś różnica? Kiedy mówimy, że coś jest moją prywatną własnością tzn., że to coś do mnie należy.

Czytaj więcej: Czy wiara jest prywatną sprawą człowieka?