Katechezy

Zło dobrem zwyciężaj

W tej katechezie, chciałbym ukazać chrześcijańską postawę wobec zła na przykładzie tekstu z ewangelii, listu do Rzymian i sylwetki ks. kard. Adama Sapiehy, Jana Pawła II. Teksty: Mt 5,38-48; Łk 6,27-36; Rz 12,9-21

Czytaj więcej: Zło dobrem zwyciężaj

Wielki post – czasem przybliżenia się do Boga

Jak dobrze przeżyć Wielki Post, zwłaszcza wtedy, gdy istnieje zagrożenie zarażeniem się korona wirusem?

Czytaj więcej: Wielki post – czasem przybliżenia się do Boga

Jak kochać i być kochanym? Miłość Boga

Chciałbym pomóc uczniom doświadczyć, tego że są kochani przez dobrego Boga w sposób osobisty, bezwarunkowy, od zawsze. Bóg kocha nas, Ciebie i mnie, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, pomimo tego, że jesteśmy grzesznikami.

Czytaj więcej: Jak kochać i być kochanym? Miłość Boga

Jedyny ratownik - Zbawiciel

Chciałbym ukazać kim jest Jezus, czym jest zbawienie, historia zbawienia, moja osobista historia zbawienia. Pragnę wskazać, że jedynym ratunkiem, rozwiązaniem we wszelkich problemach dla nas jest właśnie On - Jezus z Nazaretu, człowiek, który jest także Bogiem.

Czytaj więcej: Jedyny ratownik - Zbawiciel

Jak być naprawdę wolnym?

W tej katechezie, chciałbym ukazać, czym jest prawdziwa wolność, oraz że tylko Bóg przez Jezusa mocą Ducha Św. może nam dać prawdziwą wolność od lęków, niepokojów, grzechów, nałogów, depresji, itp.

Czytaj więcej: Jak być naprawdę wolnym?