Katechezy

Rola Maryi w historii Zbawienia

W tej katechezie chciałbym ukazać Maryję jako zapowiedzianą przez proroków Matkę Zbawiciela i naszą matkę oraz siostrę.

Czytaj więcej: Rola Maryi w historii Zbawienia

Tajemnica Boga – Trójca Przenajświętsza

W tej katechezie chcę przybliżyć tajemnicę Trójcy Św. i pokazać jaki ma to znaczenie dla nas.

Czytaj więcej: Tajemnica Boga – Trójca Przenajświętsza

Potrzeba wierzących przyjaciół – wspólnota Kościoła

W tej katechezie chciałbymukazać Kościół jako wspólnotę wspólnot uczniów Jezusa. Jest ona naturalnym miejscem rozwoju naszej relacji z Jezusem oraz innymi ludźmi. Podstawą wspólnotą życia i miłości, tzw. domowym kościołem jest rodzina zbudowana na małżeństwie mężczyzny i kobiety.

Czytaj więcej: Potrzeba wierzących przyjaciół – wspólnota Kościoła

Maryja, Królowa Polski

W tej katechezie chciałbym ukazać Maryję jako królową Polski i zachęcić do zawierzenia siebie Jezusowi przez jej wstawiennictwo.

Czytaj więcej: Maryja, Królowa Polski

Doświadczyć Miłosierdzia Bożego

W tej katechezieukazać przymiot Boga jakim jest Jego miłosierdzie w kontekście Biblii, nauczania Papieży zwłaszcza Jana Pawła II oraz objawień św. s. Faustyny Kowalskiej.

Czytaj więcej: Doświadczyć Miłosierdzia Bożego