Św. Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin

1. W tym roku pisałem już katechezę z okazji 15 rocznicy śmierci (św. Jan Paweł II – człowiek nadziei). Niemniej 18.05.2020 r. obchodziliśmy 100 rocznicę jego urodzin. W ferworze zdalnego nauczania, zapomniałem umieścić ten tekst na stronie...

Kiedy myślałem o tym temacie przyszedł mi do głowy tekst biblijny: „Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” (Jr 1,4-5). To słowa skierowane do proroka Jeremiasza. Bóg mówi w nich, że każdy człowiek jest chciany i kochany przez dobrego Boga Stwórcę niezależnie od okoliczności w jakich się począł. Bóg ma też swoje plany wobec każdego człowieka. Niedawno dowiedziałem się z artykułu w Gościu Niedzielnym (Milena Kindziuk „Jak dobrze, ze urodziła to dziecko” w GN nr 20,17.052020, s. 19-20), że kiedy Emila Wojtyła była w ciąży z małym Karolem, lekarz prowadzący, stwierdził, że ciąża ta zagraża życiu matki i dziecka. W związku z tym nie chciał tej ciąży prowadzić i proponował rodzicom aborcję. Lekarz ten (Jan Moskała) był bardzo znanym ginekologiem położnikiem w Wadowicach, jednocześnie dokonywał w swoim gabinecie, który znajdował się niedaleko kościoła licznych aborcji. Pewnie dlatego, ktoś kredą napisał na ścianie gabinetu „fabryka aniołków”. Rodzice bardzo szybko podjęli decyzje o zmianie lekarza. Ojciec wybrał dobrego lekarza, którym okazał się Żyd Samuel Taub. Ten zgodził się poprowadzić ciążę na odpowiedzialność rodziców. Karol Wojtyła przyszedł na świat w domu rodziców ok. godz. 17.00. W tym czasie w pobliskim kościele pw. Ofiarowania NMP trwało nabożeństwo majowe.

2. Jak wiadomo, papież miał wielu przyjaciół w śród Żydów, którzy stanowili 16% mieszkańców Wadowic. Z nimi chodził do szkoły, grał w piłkę. Był też gorącym zwolennikiem dialogu Kościoła Katolickiego z judaizmem. Spotykał się z przedstawicielami judaizmu, odwiedził rzymska synagogę, był w instytucie pamięci ofiar holokaustu Jad Vaszem w Jerozolimie, modlił się pod „ścianą płaczu” i umieścił w niej swoją intencję.

3. Jako kapłan i papież był wielkim obrońcą godności i życia człowieka od poczęci do naturalnej śmierci. Temu tematowi poświecił jedną ze swoich encyklik „Evangelium Vitae” – ewangelia życia. Nauczał w niej, dobrej nowiny o miłującym Bogu Stwórcy, Odkupicielu i Uświęcicielu, który jest dawcą życia naturalnego i nadprzyrodzonego. Dlatego bronił prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Aborcję nazywał „odrażającą zbrodnią przerywania ciąży”, mówił, że „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”.  Wspominał też o filmie „Niemy krzyk”, pokazujący jak zabija się dziecko w łonie matki, który nie dawał mu spokoju. Był zdecydowanie przeciwny karze śmierci.

4. 7.05.2020 r. w Wadowicach rozpoczął się proces beatyfikacyjny Karola i Emilii Wojtyłów. Św. Jan Paweł II mawiał, że miał świętych rodziców. Był wdzięczny swojej matce za dar życia i za to, że uczyła go modlitwy. Zmarła, gdy miał 9 lat, co spowodowało, że bardzo związał się emocjonalnie ze starszym bratem Edmundem i tatą. Dzięki tacie przyjął szkaplerz karmelitański, w którym szczególnie powierzył się Matce Bożej. Tato dał mu później modlitwę o dary Ducha św., gdy widział, że syn nie za bardzo angażuje się w ministranturę. Z tą modlitwą Papież nie rozstawał się aż do śmierci. Jak wspominał w autobiograficznej książce „Dar i tajemnica”, często widywał ojca w nocy modlącego się na kolanach. Sam później przejął ten zwyczaj. Ojciec też często zabierał go na wycieczki w góry i do sanktuarium Maryjno-pasyjnego w kalwarii Zebrzydowskiej. Sam do niej wielokrotnie pielgrzymował jako młodzieniec, kapłan, biskup i papież. Tato zmarł, gdy K. Wojtyła miał 21 lat w 1941 r.


5. Papież nauczał, że rodzina powinna być oparta na sakramencie małżeństwa mężczyzny i kobiety. Dlatego winna być i stawać się domowym Kościołem, podstawową wspólnotą i środowiskiem wychowywania, kształtowania człowieczeństwa, modlitwy oraz przekazu wiary i tradycji katolickiej. Dlatego jesteśmy wezwani do życzliwości i szacunku dla każdego człowieka, do codziennej modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, do wzajemnego szacunku, troski, miłości, wspierania się i przebaczania sobie.

6. Karol Wojtyła urodził się 18.05 we wspomnienie św. Jana I papieża i męczennika, który żył w VI w. Zawdzięczamy mu wprowadzenie do kalendarza sposobu liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. Papież Jan był więziony za wiarę. Św. Jan Paweł II niestrudzenie głosił ewangelię o Jezusie Chrystusie Odkupicielu i jedynym Zbawcy każdego człowieka. Wiele wycierpiał dla Jezusa. Kilkakrotnie próbowano go zabić. Pod koniec życia był schorowany i nie w pełni sprawny. Jeździł na wózku. Każdego dnia wspominamy jakiegoś świętego lub świętych. Zatem każdy z nas może mieć patrona nie tylko z chrztu, czy bierzmowania, ale też z dnia narodzin. Warto wiedzieć kto to jest. Moim patronem z dnia urodzin jest św. Maksymilian Kolbe wspominany 14.08.

7. Św. Jan Paweł II został ochrzczony 20.06.2020 r. Podczas pierwszej pielgrzymki do polski w 1979 r. ucałował chrzcielnicę w kościele, gdzie sprzyjał chrzest. W ten sposób wyraził swoją wdzięczność za ten sakrament. Warto znać datę swego chrztu i doceniać fakt bycia ochrzczonym w Kościele katolickim, gdyż ten sakrament buduje naszą tożsamość jako syn/córka Boga Ojca, brat/siostra Chrystusa i świątynia Ducha św. Chrzest włączył nas w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, usunął grzech pierworodny, uczynił nas nowymi stworzeniami, dał nam nowe życie w bliskości z Bogiem, 7 darów Ducha św., włączył nas w misję Jezusa, Kaplana, proroka i króla, wycisnął na naszej duszy niezatarte znamię przynależności do Boga. Warto często wyrzekać się szatana, grzechu i wszystkiego, co do grzechu prowadzi oraz wyznawać wiarę w Boga, Ojca Stworzyciela, Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela, w Ducha św. Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciał i życie wieczne i w ten sposób odnawiać swój chrzest oraz przynależność do Boga. 

Modlitwa: Panie Jezus dziękuję Ci za dar osoby, życia, świadectwa i nauczania św. Jana Pawła II. Razem z Nim chcę odnawiać moją przynależność do Ciebie. Amen+

Pytania: 1. Jaki był stosunek św. Jana Pawła II do Żydów? 2. Jaki był stosunek i nauczanie św. Jana Pawła II do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci? 3. Jakie było nauczanie papieża na temat małżeństwa i rodziny? 4. Jaki był stosunek Jana Pawła II do własnego chrztu? 5. Co nam daje chrzest (wymień 4 skutki) 6. Co zawdzięczamy św. papieżowi Janowi I?