Św. Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin - str 2

5. Papież nauczał, że rodzina powinna być oparta na sakramencie małżeństwa mężczyzny i kobiety. Dlatego winna być i stawać się domowym Kościołem, podstawową wspólnotą i środowiskiem wychowywania, kształtowania człowieczeństwa, modlitwy oraz przekazu wiary i tradycji katolickiej. Dlatego jesteśmy wezwani do życzliwości i szacunku dla każdego człowieka, do codziennej modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, do wzajemnego szacunku, troski, miłości, wspierania się i przebaczania sobie.

6. Karol Wojtyła urodził się 18.05 we wspomnienie św. Jana I papieża i męczennika, który żył w VI w. Zawdzięczamy mu wprowadzenie do kalendarza sposobu liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa, według obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. Papież Jan był więziony za wiarę. Św. Jan Paweł II niestrudzenie głosił ewangelię o Jezusie Chrystusie Odkupicielu i jedynym Zbawcy każdego człowieka. Wiele wycierpiał dla Jezusa. Kilkakrotnie próbowano go zabić. Pod koniec życia był schorowany i nie w pełni sprawny. Jeździł na wózku. Każdego dnia wspominamy jakiegoś świętego lub świętych. Zatem każdy z nas może mieć patrona nie tylko z chrztu, czy bierzmowania, ale też z dnia narodzin. Warto wiedzieć kto to jest. Moim patronem z dnia urodzin jest św. Maksymilian Kolbe wspominany 14.08.

7. Św. Jan Paweł II został ochrzczony 20.06.2020 r. Podczas pierwszej pielgrzymki do polski w 1979 r. ucałował chrzcielnicę w kościele, gdzie sprzyjał chrzest. W ten sposób wyraził swoją wdzięczność za ten sakrament. Warto znać datę swego chrztu i doceniać fakt bycia ochrzczonym w Kościele katolickim, gdyż ten sakrament buduje naszą tożsamość jako syn/córka Boga Ojca, brat/siostra Chrystusa i świątynia Ducha św. Chrzest włączył nas w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, usunął grzech pierworodny, uczynił nas nowymi stworzeniami, dał nam nowe życie w bliskości z Bogiem, 7 darów Ducha św., włączył nas w misję Jezusa, Kaplana, proroka i króla, wycisnął na naszej duszy niezatarte znamię przynależności do Boga. Warto często wyrzekać się szatana, grzechu i wszystkiego, co do grzechu prowadzi oraz wyznawać wiarę w Boga, Ojca Stworzyciela, Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela, w Ducha św. Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciał i życie wieczne i w ten sposób odnawiać swój chrzest oraz przynależność do Boga. 

Modlitwa: Panie Jezus dziękuję Ci za dar osoby, życia, świadectwa i nauczania św. Jana Pawła II. Razem z Nim chcę odnawiać moją przynależność do Ciebie. Amen+

Pytania: 1. Jaki był stosunek św. Jana Pawła II do Żydów? 2. Jaki był stosunek i nauczanie św. Jana Pawła II do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci? 3. Jakie było nauczanie papieża na temat małżeństwa i rodziny? 4. Jaki był stosunek Jana Pawła II do własnego chrztu? 5. Co nam daje chrzest (wymień 4 skutki) 6. Co zawdzięczamy św. papieżowi Janowi I?