Święto Eucharystii – Boże Ciało

W tej katechezie chciałbym opowiedzieć o święcie Bożego ciała, aby ożywić naszą wiarę w realną obecność żywego Jezusa pod postaciami chleba i wina. Zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. oraz procesji w uroczystość Bożego Ciała, oraz przyjęcia Komunii św., poprzedzonej w razie potrzeby spowiedzią.

Wprowadzenie: może niekiedy zazdrościmy osobom, które widziały Jezusa i słyszały Jego słowa, były świadkami Jego cudów… Tymczasem ludzie ci widzieli jedynie człowieka… Może traktowali Go jako kogoś wyjątkowego, niemniej także im trudno było uwierzyć, że Ten, kogo uważali za syna cieśli z Nazaretu jest prawdziwym Synem Bożym – Bogiem… Jezus powiedział do apostoła Tomasza, który nie chciał uwierzyć w Jego zmartwychwstanie: szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli… Kiedyś Chrystus przechadzał się wśród pól, wędrował przez miasta i wsie, głosząc Ewangelię, teraz pod postacią chleba przemierza nasze miasta, wioski, ulice, osiedla, podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała… Czy wyjdziesz mu na spotkanie? Czy wyznasz wiarę w Jego eucharystyczną obecność? Czy chcesz przyjmować Go do swojego serca?

Notatka: 1. 40 dni po Wielkiej Nocy zmartwychwstania, świętujemy wstąpienie Pana Jezusa do nieba, następnie zesłanie Ducha Św. na uczniów i apostołów i tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość Trójcy Św. niejako zbiera w sobie najważniejsze tajemnice wiary. Otóż stworzenie świata, jest dziełem Trójcy Św., podobnie jak tajemnica wcielenia, gdzie Syn Boży, posłany przez Boga Ojca, przyjął ludzką naturę, w tym ludzkie ciało z Maryi Dziewicy dzięki Duchowi św. Również odkupienie ludzkości dokonało się przez ofiarowanie się  Syna Bożego Ojcu i śmierć na krzyżu w miłości Ducha św. Następnie Bóg wskrzesił Jezusa mocą Ducha św. Tak więc zmartwychwstanie Jezusa, Jego wstąpienie do Ojca, zesłanie Ducha św. i każde inne dzieło Boga to działanie Trójcy św., bo taka jest natura Boga, jednego w trzech Osobach.    

2. Po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, obchodzimy w czwartek uroczystość Bożego Ciała. Wyznajemy w niej, że posłany przez Boga Ojca, Syn Boży przyjął ludzkie ciało z Maryi Panny i stał się człowiekiem w Jezusie dzięki Duchowi Św. Chrystus nie tylko odkupił ludzkość z niewoli diabła, grzechu i śmierci, ale też ustanowił w Wielki Czwartek sakramenty kapłaństwa i Eucharystii. Dzięki temu pozostał  z nami obecny w pod postaciami chleba i wina w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Eucharystia jest kontynuacją tajemnicy wcielenia, czyli przyjęcia ludzkiego ciała przez Syna Bożego. Jest tak dlatego, że Ciało i krew Pana Jezusa są rzeczywiście obecne pod postaciami chleba i wina. Przemiana chleba i wina w ciało oraz krew Chrystusa dokonują się podczas każdej Mszy św., która jest pamiątką i uobecnieniem ostatniej wieczerzy oraz męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest to największy z cudów i wielka tajemnica wiary, ponieważ po tzw. przeistoczeniu, po modlitwie kapłana na zewnątrz nic się nie zmienia. Hostia i wino wyglądają tak, jak wcześniej, mają taki sam kształt, zapach, kolor itp. Wierzymy jednak, że są już prawdziwym ciałem i krwią Pan Jezusa.

3. Dowodem na to, że jest to prawda było wiele tzw. „cudów eucharystycznych”. W historii kościoła wielokrotnie zdarzało się, że podczas mszy św. lub po niej, konsekrowana hostia w całości lub w części zamieniała się w tkankę mięśnia sercowego, lub płynęła z niej ludzka krew. Była to zawsze krew grupy AB, te samej, która odkryto na całunie turyńskim, w który najprawdopodobniej było owinięte ciało Pana Jezusa po Jego śmierci.