Największe pragnienie ludzkiego serca

1.Ludzkie tęsknoty i Boże serce. Jakie jest najgłębsza tęsknota serca człowieka? Bez obawy popełnienia błędu, można powiedzieć, że… miłość.

Każdy pragnie być bezwarunkowo akceptowany, szanowany, rozumiany i kochany… Gdzie jednak szukać tak doskonałej miłości? Odruchowo oczekujemy jej od najbliższych: rodziców, męża, żony, dzieci, przyjaciół… Doświadczenie jednak pokazuje, iż ludzie są niedoskonali, ich miłość posiada wiele braków, bywa naznaczona egoizmem, pychą, chęcią podporządkowania sobie drugiej osoby, tendencją do manipulowania innymi, niekiedy do wykorzystania… A nawet jeśli ktoś ma najlepsze chęci i  szczerze chce kochać, przekonuje się, że brak mu cierpliwości, sił, mądrości, gdyż prawdziwa miłość to autentyczna troska o czyjeś prawdziwe dobro… Chodzi o dobro trwale, które nie przemija, o szczęście, które się nie kończy…   Takim szczęściem jest… niebo.

2. W 30 r.ne. na placu świątyni Jerozolimskiej żydowski rabbi z Nazaretu w ostatnim dni święta namiotów, obchodzonego na pamiątkę pobytu Izraelitów na pustyni, po wyjściu z niewoli egipskiej, wołał:  Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7,37-39). Jezus został wywyższony na drzewie krzyża. Kiedy umierał oddał, Ducha Świętego Kościołowi, który zstąpił na apostołów i Jego uczniów w dniu pięćdziesiątnicy. Chrześcijanie otwierają się na ten dar  przez wiarę,  nawrócenie i chrzest oraz inne sakramenty, a także poprzez modlitwę, akty miłosierdzia, pomocy, solidarności. Oby ich nie zabrakło wobec, tych, którzy ucierpieli i wciąż jeszcze cierpią na skutek różnych chorób, samotności, kalectwa, bezdomności, bezrobocia, klęsk żywiołowych itp. Tymczasem, jeśli już mowa o sakramentach, to biorą one początek, z przebitego po śmierci Chrystusa, sercu (J 19,32-35) włócznią  rzymskiego legionisty, sercu zranionym z powodu naszych grzechów z miłości do Ojca i ludzi…  Z przebitego boku Syna Bożego wypłynęła woda i krew symbolizująca zwłaszcza chrzest oraz Eucharystię. Do tego wydarzenia nawiązuje obraz i kult Miłosierdzia Bożego, czczonego szczególnie w II niedzielę wielkanocną, tzw. białą niedzielę… a także nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego.

3.Rok liturgiczny

W roku liturgicznym od uroczystości wniebowstąpienia Pana Jezusa, wiele się dzieje. Po Uroczystości tej obchodzonej w VII niedzielę wielkanocną, następują w kolejne niedziele: Zesłanie Ducha Świętego i uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Po tej uroczystości w czwartek  mamy Boże Ciało, któremu towarzyszy oktawa. W czasie jej trwania codziennie odbywają się procesje eucharystyczne, aż do czwartku włącznie. A w piątek mamy właśnie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa…  Czci serca Bożego poświęcony jest miesiąc czerwiec, podczas którego w parafiach odprawiane jest nabożeństwo czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa niekiedy także wraz z aktem poświęcenia ludzkości temuż sercu. Wspomniana uroczystość, jak i kult ma swoje źródło w scenie przebicia boku Jezusowego, o której już wspomniałem.