Maryja, Matka Chrystusa, Kościoła i każdego z nas

W tej katechezie chcęukazać katolickie nauczanie na temat Najświętszej Maryi Panny i jej rolę w życiu, zachęcić do praktykowania duchowości maryjnej, czyli modlitewnego rozważania słowa Bożego, zawierzenia, skromności, służby, ewangelizacji, itp.

Pomoc Maryi jest nieodzowna w walce duchowej. Jako niepokalanie poczęta, była wolna od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Szatan nie miał do Niej żadnego dostępu. Maryja jest królową aniołów i wszystkich świętych, dlatego diabeł się Jej boi. Egzorcyści często skutecznie przyzywają Jej wstawiennictwa i zachęcająco do uciekania się pod Jej obronę.

Wprowadzenie: Mówiliśmy już o polskiej duchowości Maryjnej i o tym, że jak wydaje się, jest ona obecna w dużej mierze w roku liturgicznym: październik i listopad – modlitwa różańcowa, w maju mamy nabożeństwa majowe, do tego wspomnienia i święta maryjne, których jest ponad 20… Wspominaliśmy święto, a zarazem prawdę o niepokalanym poczęciu (czyli bez grzechu pierworodnego) Najświętszej Maryi Panny (8.12), oraz o prawdzie o dziewictwie Matki Bożej, świętowanej w uroczystość zwiastowania Maryi (25.03)… Pytanie, czy ta duchowość Maryjna nie jest dla nas jedynie czymś zewnętrznym… Czy przyjęliśmy, jak chciał Pan Jezus, Maryję do siebie… W tygodniu w każdą środę jest nowenna do M.B nieustającej Pomocy, a także sobota jest dedykowana Maryi. Z kolei drugi dzień tzw. „zielonych świąt”, czyli poniedziałek po niedzieli zesłaniu Ducha świętego, jest świętem Maryi Matki Kościoła.

Notatka: 1.Maryja jest przede wszystkim kobietą milczenia, modlitwy, zasłuchania w słowo Boże, które zachowywała i rozważała wielokrotnie w swoim sercu (np. podczas zwiastowania, słowa aniołów przy narodzeniu Jezusa, proroctwo Symeona, słowa Jezusa, gdy Go odnalazła po trzech dniach w świątyni).

2.Może być nam bliska ponieważ niejednokrotnie nie do końca rozumiała to słowo, jednak ufała i wierzyła, że spełni się ono w swoim czasie, że dobry Bóg się o nich zatroszczy (np. w Betlejem, czy Egipcie).

3.Maryja zadawała pytania, na które odpowiedzi były dla niej nie jasne i niezrozumiałe (np. odpowiedź anioła podczas zwiastowania, czy odnalezionego Jezusa w świątyni).

4.Ponieważ Maryja jest matką Jezusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, dlatego nazywamy ją Matką Boga.  Prawdę te ogłoszono na soborze efeskim (371 r.) a świętujemy ją 1.01 (uroczystość świętej Bożej Rodzicielki)

5. Wierzymy też, że ponieważ Maryja jako matka Chrystusa była wolna od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych, więc po śmierci Pan Jezus zabrał ją z ciałem i duszą do nieba. Prawdę tę ogłosił papież Pius XII w 1951 r., a świętujemy ją 15.08 (wniebowzięcie NMP).

6.„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” J 19,25-27). Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, powierzył Maryję i św. Jana sobie nawzajem, aby się sobą opiekowali (J 19,25-27). Był to tzw. testament z krzyża. W ten sposób, jak twierdzi Jan Paweł II, Chrystus powierzył Maryi całą ludzkość, a zwłaszcza chrześcijan. Dlatego nazywamy ją Matką Kościoła. Z kolei każdy uczeń Chrystusa jest wezwany, by jak św. Jan przyjąć Maryję do siebie. Można to uczynić np. nosząc maryjny „cudowny” medalik, lub szkaplerz, modląc się do Niej (np. „zdrowaś Maryjo”, „pod Twoją obronę”, „Witaj Królowo”, anioł Pański, litanię loretańską, apel jasnogórski, przez różaniec, godzinki, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, itp.), naśladując Niepokalaną (pokora, czystość wg stanu, służba innym, ewangelizacja). Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=HFgvNYqz8a8.

Modlitwa: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają i za nieprzyjaciółmi Twoimi i poleconymi Tobie.

Pytania: 1. Dlaczego warto się uciekać do pomocy Maryi w walce duchowej?2. Dlaczego diabeł boi się Maryi? 3. Dlaczego Maryja może być nam bliska? 4. Dlaczego Maryję nazywamy Matką Boga? Kiedy świętujemy Boże macierzyństwo Maryi? 5. Dlaczego nazywamy Maryję Matką Kościoła? 6.  Jak wypełnić Jezusowy testament z krzyża i przyjąć Maryję do siebie?