Wielki post – czasem przybliżenia się do Boga

  • Drukuj

Jak dobrze przeżyć Wielki Post, zwłaszcza wtedy, gdy istnieje zagrożenie zarażeniem się korona wirusem?

Chciałbym ukazać znaczenie okresu Wielkiego Postu, zachęcić do refleksji nad swoim życiem pod kątem celu ostatecznego, modlitwy, lektury Biblii, spowiedzi, udziału przez Internet we Mszy św., rekolekcjach, drodze krzyżowej, lub gorzkich żalach.

„W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,9-11).

„ Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu (Mt 4,1-11). „Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc ewangelie Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
(Mk 1,14-15)

1.Wielki Post jest 4-tym okresem w roku liturgicznym (kościelnym) i następuje po adwencie, Bożym Narodzeniu i okresie zwykłym. Rozpoczyna się w środę popielcową, a kończy w wielką środę wielkiego tygodnia. W środę popielcową dobrze jest uczestniczyć we Mszy św., gdzie występuje obrzęd posypania głów popiołem. Nie jest to jednak obowiązek. Gdyby ktoś nie był w środę popielcową na mszy św., nie ma grzechu ciężkiego. Kapłan wypowiada wtedy słowa Jezusa; „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), lub „pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Pierwsze zdanie przypomina o Ewangelii, czyli dobrej nowinie o miłości Boga, o zbawieniu, wyzwoleniu od grzechów, lęków, od nałogów, chorób, które przynosi Jezus. Cokolwiek by się działo na zewnątrz, czy wewnątrz nas, jest z nami Jezus. On nas kocha, jest przy nas i nigdy nas nie opuszcza. Natomiast słowa "pamiętaj, ze z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, przypominają o przemijalności życia człowieka. Pamiętaj, że kiedyś umrzesz, i trzeba będzie stanąć przed Bogiem, aby odpowiedzieć przed Nim za swoje życie, które od Niego otrzymaliśmy w momencie poczęcia za pośrednictwem rodziców. Nawrócenie to zmiana myślenia i postępowania na coraz bardziej ewangeliczny, Boży, to odwrócenie się od grzechu i zła, a zwrócenie się ku Bogu i dobru. Osoby pełnioletnie powinny w ten dzień zachować tzw. post ścisły (trzy bezmięsne posiłki w tym dwa lekkie i jeden do syta). Post ścisły obowiązuje też w Wielki Piątek (od 18 do 60 r. życia). Natomiast w każdy piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 r. życia) ze względu na mękę i śmierć krzyżową Chrystusa. Wielki Post jest to czas wyciszenia, refleksji, pokuty przez modlitwę (słuchanie i rozmowa z Bogiem, czytanie Biblii), post (wyrzeczenia, praca nad sobą), jałmużnę (dzielnie się dobrami materialnymi, czasem, itp). Z tego powodu katolicy powinni się w tym czasie skupić na uporządkowaniu swego życia, w odniesieniu do celu ostatecznego, odnowie relacji z Bogiem, sobą i bliźnimi, oraz powstrzymać od zabaw.

2.Znaczenie okresu: a) W Starym Testamenicie wspominamy: 40 lat wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej, 40 dni pobytu Mojżesza na górze Synaj, 40 dni wędrówki Eliasza na górę Horeb. W Nowym Testamencie wspominamy 40 dniowy pobyt Pana Jezusa na pustyni, gdy modlił się, pościł i był kuszony przez diabła (Mt 4,1-11; Łk 4,1-13). Dlatego jesteśmy zachęcani do podejmowania postanowień, słuchania słowa Bożego, wyrzeczeń, itp. 40 dni ukazywał się też Jezus swoim uczniom po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba (Dz 1,3).

b) wspominamy publiczną działalność Pana Jezusa, gdy wzywał ludzi do wiary i nawrócenia (Mk 1,14-15). Dlatego jesteśmy zachęcani do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w parafiach, szkole, itp. Uwaga! Z powodu zagrożenia korona wirusem, od 12.03 do 29.03.2020 będą odwołane rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o rekolekcje dla dorosłych, to ich odbycie się zostało pozostawione decyzji proboszczów. Z rekolekcji można skorzystać także oglądając je w internecie na przykład na stronie www.remi.jezuici.pl.

c) wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, co rozważamy zwłaszcza podczas nabożeństw drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Jeśli ktoś czuje obawę, że się zarazi w kościele, to może w nich uczestniczyć również w domu np. przez internet. Są transmisję. To samo dotyczy uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. 12.03.2020 konferencja episkopatu Polski wydała komunikat w którym zaleca biskupom udzielenie wiernym dyspensy, czyli zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św., jeśli, ktoś jest osobą starszą, dzieckiem, młodzieżą, lub boi się zarażenia, albo ma objawy infekcji takie jak katar, kaszel, czy podwyższona temperatura. Te zalecenia zostały wprowadzone w diecezji krakowskiej przez abpa M. Jędraszewskiego. A więc jak ktoś nie będzie uczestniczył w niedzielnej Mszy św. z wyżej wymienionych powodów, nie ma grzechu.

3. W starożytności chrześcijańskiej w czasie wielkiego postu ludzie przygotowywali się do chrztu, który przyjmowali w Wielką Sobotę. Obecnie powinien to być czas przybliżenia się do Boga i odnowy przynależności do Jezusa (odnowa chrztu).

4. Aby dobrze przeżyć wielki post, dobrze by było podjąć jakieś postanowienie dotyczące modlitwy, postu, jałmużny, czytania Pisma św. Warto też w tym, czasie przystąpić do spowiedzi, uczestniczyć we mszy św. i rekolekcjach przez Internet, lub na żywo, gdy skończy się kwarantanna.

Modlitwa: Panie Jezu dziękuję Ci za to, że oddałeś swoje życie za mnie, za czas Wielkiego Postu. Proszę Cię pomóż mi go dobrze przeżyć, pociągnij mnie ku Sobie i nawróć mnie. Amen+