Jak kochać i być kochanym? Miłość Boga

Chciałbym pomóc uczniom doświadczyć, tego że są kochani przez dobrego Boga w sposób osobisty, bezwarunkowy, od zawsze. Bóg kocha nas, Ciebie i mnie, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, pomimo tego, że jesteśmy grzesznikami.

1.Kochać, to pragnąć, chcieć czyjegoś prawdziwego dobra, szczęścia, być życzliwym, być po czyjejś stronie, wspierać, pomagać, przebaczać. Miłość obejmuje poznanie osoby kochanej (element intelektualny), sympatię do niej, (uczucia) i życzliwość (element wolitywny).[1]

2.Bóg nas kocha tzn. 1. Doskonale nas zna („Przenikasz i znasz mnie Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję” Ps 139,1-18). Dzieje się tak dlatego, że nas stworzył, powołując do istnienia naszą duszę w momencie poczęcia „Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są twoje dzieła” (Ps 139,13-15; Jr 1,4-5). 2. Bóg się nami cieszy, lubi nas, 3. Bóg pragnie, chce naszego prawdziwego, trwałego dobra, szczęścia nie tylko tu na ziemi, ale też po śmierci w niebie. Bóg jest nam nieskończenie życzliwy, jest całkowicie po naszej stronie, wspiera nas, pomaga nam, przebacza, uzdrawia, wyzwala, itp. „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą (Iz 54,10).

3. Dlaczego Bóg nas kocha? Bo Bóg jest miłością (1 J4,10) i jest naszym najlepszym Ojcem. Każdy człowiek jest Jego umiłowanym dzieckiem, którego duszę stworzył w momencie poczęcia. Dlatego, każdy jest chciany i kochany przez Boga, niezależnie od okoliczności w jakich się począł; „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.” (Ps 27,10). Bóg ma dla każdego z nas swoje plany, każdy jest Mu potrzebny, każdy jest jedyny, niepowtarzalny, niezbędny: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów, ustanowiłem cię” (Jr 1, 4-5). Bóg nas kocha jak najlepszy tata (Oz 11,1-4) i najlepsza mama (Iz 49,14-16).

4. Cechy miłość Bożej: 1. Jest osobista. Bóg jest osobą, a właściwie Trójcą Osób i kocha każdego osobiście, tak, jak dana osoba tego potrzebuje („Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11). Nie przeszkadza Mu to, że ma obecnie jakieś 7 mld dzieci (wszyscy ludzie są Jego ukochanymi, drogimi dziećmi). Dla każdego ma czas jest dostępny 24 h na dobę. 2. Bóg kocha każdego, Ciebie i mnie bez stawiania warunków, wymagań. Nie musimy na nią zasługiwać „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31,3). 3. Jest to miłość odwieczna od zawsze i na zawsze. Stwórca miał nas w swoich planach zanim stworzył świat i będzie nas kochał zawsze, bez względu na to, jak my postąpimy. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli
” (Ef 1,4-5). 4. Bóg kocha nas pomimo tego, że jesteśmy grzesznikami, miłuje nas nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że to On jest dobry, jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.   W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4,9-10).

5.Bóg kocha ludzi także po grzechu pierworodnym, kocha nas pomimo naszych skłonności do zła, nieufności, niewierności, nieposłuszeństwa, buntu, chodzenia własnymi drogami, itp. Bóg dał nam wolność, co oznacza, że możemy Go wybrać, otworzyć się na Jego miłość, ale nie musimy tego robić. Bóg pozwala nam odejść, tak jak to zrobił ojciec syna marnotrawnego (por. Łk 15,11-32). Przyjmuje nas też, gdy poturbowani i ubrudzeni wracamy do Niego i przywraca nam utraconą godność swoich dzieci. Bóg Posłał swojego jedynego Syna, aby nas odkupił z niewoli szatana. Przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie wyjednał nam dar nowego życia z Bogiem. Otrzymujemy go na chrzcie. Czy przyjmiesz Bożą miłość i pozwolisz się kochać Bogu?

6. Jak otworzyć się i przyjąć miłość Boga? To trudne zadanie, zwłaszcza teraz, gdy trwa narodowa kwarantanna. Są odwołane rekolekcje wielkopostne i rekolekcje zamknięte. Odwołano nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali. Wprowadzono zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, co powoduje, że niewiele osób może uczestniczyć we Mszy św. Właściwie mówi się tylko o tych, którzy zamówili Mszę i ich rodzinie. Oni maja prawo być. A reszta? Co pozostało? Można jeszcze skorzystać z indywidualnej adoracji, spowiedzi, można uczestniczyć we Mszy św., przez Internet (www.msza-online.pl) i przyjąć Komunię św. w sposób duchowy. Można uczestniczyć w rekolekcjach, czy nabożeństwach przez Internet. Można czytać i modlić się Pismem św. Można modlić się w swoim domu. „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swego mieszkania (pokoju), zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6,7).

7. Jak kochać Boga? Miłość Boga polega na przyjmowaniu Bożych darów tj. słowa Bożego, sakramentów, Kościoła, na zachowywaniu jego przykazań (1 J 1,5), na kochaniu, służeniu drugiemu człowiekowi, bo kto nie kocha człowieka, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi (1J 4,20).

Modlitwa:  Ojcze dziękuję Ci za Twoją nieskończona miłość do mnie. Wierzę, że kochasz mnie takiego, jakim jestem. Ty posłałeś swojego Syna, abym ja mógł  żyć. Chwała Tobie Panie. Amen.[1] Por. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2001, s. 514.