Co to jest grzech?

Pewien rodzic przepytywał swojego syna z niedzielnego kazania., żeby sprawdzić, czy był w kościele. O czym było kazanie? – pyta, - o grzechu, odpowiada syn. I co mówił ksiądz? – Był przeciw.

W tej katechezie chciałbym wyjaśnić:  czym jest grzech, jakie są jego rodzaje: powszednie, ciężkie, główne, wołające o pomstę do nieba, przeciw Duchowi świętemu i tzw. grzechy cudze.

Notatka:

1. Dobry Bóg nas kocha i zaprasza do przyjaźni ze sobą przez Jezusa. Ludzie grzeszą, gdy nie ufają Bogu, nie słuchają Go, czynią zło: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

2. Rozróżniamy:

a) grzechy powszednie (lekkie) naruszają i osłabiają więź z Jezusem, ale nie zrywają jej.  Popełniamy je, gdy nie w pełni świadomie i dobrowolnie odrzucamy  przykazania Boże lub kościelne w sprawach ważnych, lub w pełni świadomie i dobrowolnie odrzucamy je w rzeczy mniej ważnej. Grzechy powszednie gładzi szczery żal (Ps 130, 51) Komunia św. i spowiedź.

b) grzechy ciężkie  (śmiertelne) obrażają Jezusa i sprawiają utratę życia Bożego w nas (łaski uświęcającej), a co za tym idzie powodują śmierć duchową. Popełniamy je gdy w pełni świadomie i dobrowolnie odrzucamy przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy ważnej (np. wywoływanie duchów, krzywoprzysięstwo (niedotrzymywanie przysiąg, ślubów), opuszczanie niedzielnej i świątecznej Mszy św. Obecnie z racji kwarantanny mamy dyspensę, czyli zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii w Kościele, natomiast zamiast tego jesteśmy zaproszeni do udziału we Mszy przez Internet (www.msza-online.pl), radio, czy TV, znieważanie rodziców, nauczycieli, osób starszych, kradzież, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, zabójstwo itp.).Skutkiem grzechu ciężkiego, jeśli za niego nie żałujemy, jest piekło. Grzechy ciężkie odpuszcza spowiedź, lub gdy nie ma takiej możliwości żal doskonały

c) grzechy (wady) główne (7): pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, pijaństwo, gniew, lenistwo.

d) grzechy wołające o pomstę do nieba. Występuje tu bardzo duży stopień krzywdy wobec drugiego człowieka, która niejako woła o interwencję Boga. Do tych grzechów wg tradycji należą: 1. umyślne zabójstwo (z premedytacją), 2. Grzech sodomski (gwałt, kazirodztwo, pedofilia, grzechy homoseksualne), 3. krzywdzenie ubogich, wdów, sierot, 4. zatrzymywanie zapłaty, czyli nie wypłacanie jej w terminie, wypłacanie zaniżonego wynagrodzenia, lub w ogóle nie wypłacanie go.

e) grzechy przeciw Duchowi Świętemu, to takie kiedy sami zamykamy się na Boże miłosierdzie (jest ich 6),

f) grzechy cudze, to takie który popełnia ktoś inny, ale my też mamy w nich swój udział (jest ich 9).

3.Bóg wybacza każdy grzech, jeśli człowiek szczerze żałuje (Łk 7,36-50; 23,39-43; Mt 9,1-13).

Dziesięć Przykazań Bożych: „Ja jestem  Panem  Bogiem Ttwój, który cię wyprowadziłem  z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem”.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.

3 . Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze Ci się powodziło na ziemi.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.

Pięć przykazań kościelnych:

1.W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. 

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Modlitwa: Panie Jezu, dziękuję Ci, za to, że umarłeś za moje grzechy, abym ja mógł żyć w bliskości z Bogiem. Proszę Cię o odrazę do każdego grzechu i chęć walki z nim.