Uwolnieni do zła - chrzest Jezusa i nasz chrzest

Jakie znaczenie ma dla nas chrzest Jezusa w Jordanie?

"W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». (Mk 1,9-11)

1.Niedziela chrztu Jezusa, która występuje po uroczystości objawiania Pańskiego (inaczej trzech króli, 6.01), kończy liturgiczny okres Bożego narodzenia. Od tego momentu rozpoczyna się okres zwykły, dla którego charakterystycznym kolorem jest zieleń, znak nadziei. Niemniej tradycyjnie w Polsce okres narodzenia przedłużany jest do święta ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2.02). Do tego dnia pozostają dekoracje świąteczne i śpiew kolęd.

2. Św. Jan chrzciciel udzielał w Jordanie tzw. chrztu pokuty. Miał on służyć przemianie religijno-moralnej, aby w ten sposób ludzie przygotowali się na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Ludzie przychodzili do Jana, wyznawali swoje grzechy, zostawali obmyci w wodach rzeki i otrzymywali też pouczenia. Jan zalecał m.in. dzielnie się żywnością, odzieżą, uczciwość, unikanie przemocy itp. (Łk 3,1-20).

3. Znaczenie chrztu Jezusa. a) wśród osób przyjmujących chrzest od Jana pojawił się także Jezus. Nie potrzebował On pokuty i wyznawania swoich grzechów, bo ich, jako Syn Boży nie miał. Solidaryzował się jednak z grzesznymi ludźmi i dlatego przyjął chrzest, który był zapowiedzią ustanowienia sakramentu chrztu. Jezus przyjął chrzest, jako zapowiedź zadośćuczynienia Bogu za grzechy wszystkich ludzi wszechczasów. Dlatego Jan chrzciciel nazwał Go Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata (J 1,29).

b) Podczas chrztu objawiła się cała Trójca św.: Bóg Ojciec w postaci głosu: „Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, Syn Boży osobie Jezusa i Duch św. pod postacią gołębicy (Mk 1,9-11).

c) chrzest Jezusa był momentem przełomowym pomiędzy okresem życia ukrytego w Nazarecie, a rozpoczęciem działalności publicznej, tj. nauczania, powoływania uczniów, uwalniania zniewolonych przez demony, uzdrawiania chorych, odpuszczania grzechów itp.

d) chrzest  Jezusa był zapowiedzią naszego chrztu. Pan Jezus ustanowił go po swoim zmartwychwstaniu, gdy wysłał apostołów, aby głosili Ewangelię, czynili uczniów i udzielali sakramentu chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św. (Mk 16,14-18; Mt 28,16-20).

4. Sakrament chrztu czyni nas umiłowanymi dziećmi Ojca, uczniami Jezusa i świątyniami Ducha św. Chrzest pokazuje nam naszą tożsamość, czyli to, kim jesteśmy i wskazuje nasze powołanie. Jesteśmy wezwani do słuchania słowa Bożego, przyjmowania sakramentów i naśladowana Chrystusa, do głoszenia słowa Bożego i modlitwy o nawrócenie, uwolnienie i uzdrowienie innych (Mk 16,14-18).

5. W kościele katolickim i kościołach prawosławnych, sakramentu chrztu udziela się w małym dzieciom na prośbę ich rodziców. Rodzice i chrzestni wyznają w imieniu dzieci wiarę w Trójcę św. i Kościół oraz wyrzekają się szatana, grzechu i wszystkiego, co do niego prowadzi. Rodzice wraz z rodzicami chrzestnymi zobowiązują się też do katolickiego wychowania dzieci. Wyrazem tego zobowiązania jest m.in. posyłanie dzieci na religię i uczestniczenie w tych zajęciach.

6. Zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci, w miarę jak dorastamy, jesteśmy wezwani do świadomego stanięcia po stronie Jezusa i odnowienia swojego chrztu, wyboru Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela (Rz 10,10).

Modlitwa: Panie Jezu dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie, za twój krzyż, zmartwychwstanie, Ducha św. i chrzest. Dziś chcę Cię zaprosić do swojego serca i życia, jako jedynego mojego Pana i Zbawiciela. Przepraszam Cię za moje grzechy i  odnawiam swój chrzest. Amen+