Tajemnica Bożego Narodzenia

Kiedy tak na prawdę urodził się Jezus? Jakie znaczenie ma dla nas to wydarzenie?

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,1-7).

1. Każdy z nas zna datę swoich urodzin i raczej je świętuje. Niestety nie znamy dokładnej daty narodzin Jezusa. Urodziny Jezusa Chrystusa świętujemy 25.12 i jest to data symboliczna ustalona w IV w. jako dzień przesilenia wiosennego. Podobnie jak dni stają się coraz dłuższe wobec nocy, tak Jezus przyszedł po to, aby pokonać ciemności grzechu i wyzwolić nas z niewoli szatana. Historycy określają datę urodzin Jezusa na ok. 6-7 r. p.n.e. Wiemy to stąd, że Herod umarł w 4 r. p.n.e, a spis ludności był w 8 r. p.n.e.

2.Okres Bożego narodzenia jest zwyczajowo przedłużany do uroczystości ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (2.02). W czasie jego trwania mamy oktawę narodzenia, a w niej: święto św. Szczepana (26.12), święto św. Jana ewangelisty (27.12), święto młodzianków męczenników (28.12), niedzielę świętej Rodziny. Oktawa kończy się uroczystością świętej Bożej Rodzicielki (1.01 uroczystość obowiązkowa). Mamy jeszcze uroczystość obowiązkową objawienia Pańskiego („trzech króli” 6.01) i niedzielę chrztu Jezusa (zakończenie okresu).

3. Znaczenie świąt, oktawy (8 dni) i okresu Bożego narodzenia:

a) Jezus przyszedł aby pojednać ludzkość z Bogiem Ojcem i umożliwić pojednanie ludzi  między sobą. Dlatego bardzo ważne jest wybaczenie uraz, krzywd i wzajemne pojednanie, spowiedź, pomoc, życzliwość, czas dla bliskich, łamanie opłatkiem, puste miejsce przy stole, śpiew kolęd (1 J 4,7-11).

b) Chrystus urodził się w małżeństwie Maryi i Józefa, aby pokazać jak ważna jest monogamiczne małżeństwo, rodzina, ojcostwo i macierzyństwo i każde dziecko. Warto modlić się za małżeństwa, rodziny, dzieci nie narodzone (np. duchowa adopcja), wspierać samotne matki, itp. (Łk 2,1-7)

c) Syn Boży urodził się w ubóstwie, dlatego trzeba wspierać ubogich, potrzebujących, bezdomnych, itp. Pan Jezus był prześladowany, dlatego należy wspierać chrześcijan prześladowanych za wiarę (Mt 2,13-18).

d) Jezus rodzi się teraz na ołtarzach, dlatego zaprasza nas na Mszę św. i do przyjmowania Komunii św. w niedzielę, święta, a nawet jeśli ktoś może to każdego dnia (J 6,48-58).

Symbole Bożonarodzeniowe: choinka – drzewo życia w raju; bańki - owoce na tym drzewie, prezenty, dary od P. Jezusa; opłatek, życzliwość, przebaczenie, Eucharystia; biały obrus – czystość; wigilia – dzień poprzedzający ważną uroczystość, oczekiwanie; wieczerza wigilijna – posiłek, który łączy ludzi, otwiera na obecność Jezusa w drugim człowieku (stąd puste miejsce dla nieoczekiwanego gościa); pasterka – Msza św. o północy upamiętniająca wizytę pasterzy.

Modlitwa: Panie Jezu błogosławię Cię w tajemnicy Twego narodzenia. Ty rodzisz się na ołtarzach każdego dnia i chcesz rodzić się i mieszkać w naszych sercach. Chwała Tobie Panie.