Adwent czasem radosnego oczekiwania na Jezusa

1.Adwent (łac. adventus - przyjście) trwa od I niedzieli adwentu do 24.12 przez 4 niedziele (stąd 4 świece na wieńcach adwentowych).

Adwent nie jest okresem pokutnym (choć występuje wtedy kolor fioletowy – pokutny), podobnie jak w wielkim poście, ale to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Okresem pokutnym jest natomiast Wielki Post. Powinniśmy wtedy powstrzymać się od zabaw, a w piątki także od spożywania mięsa.

2. Znaczenie adwentu. Okres ten ma poczwórne znaczenie:

a) oczekujemy i przygotowujemy się do obchodzenia świąt Bożego narodzenia poprzez modlitwę, słuchanie słowa Bożego, postanowienia, spowiedź, udział w roratach, rekolekcjach.

b) rozważamy tajemnicę powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów, aby ostatecznie pokonać szatana i zło (sąd ostateczny) (Mt 25,1-11).

c) zastanawiamy się nad spotkaniem z Jezusem, w momencie naszej śmierci. Ponieważ nie wiemy kiedy to nastąpi, stąd warto być zawsze w przyjaźni z Chrystusem, który jest naszym najlepszym Przyjacielem (modlitwa, słuchanie słowa Bożego, sakramenty, stan łaski uświęcającej, dobre czyny). (Mt 24,42-51)

d) otwieramy się na obecność Pana, który przychodzi każdego dnia (przez słowo Boże, sakramenty, ludzi, okoliczności, wydarzenia).

3. W adwencie odbywają się Msze Święte roratnie poświęcone Matce Bożej oczekującej na narodzenie Pana Jezusa. Świeca roratnia, oznacza Chrystusa, który jest światłością świata lub Maryję.

4.Postaciami adwentu są:

a) prorok Izajasz (Iz 7,10-15; Mt 1,18-25), żyjący w VI w. p.n.e zapowiadający przyjście Chrystusa, prorok, to ktoś, kto wsłuchuje się w słowo Boże, rozważa je, aby przekazywać je innym.

b) Jan Chrzciciel, syn kapłana Zachariasza i św. Elżbiety. Zamiast być kapłanem, poszedł za głosem powołania i został prorokiem. Żył na pustyni wsłuchując się w głos Boga. Wzywał ludzi do pokuty, nawrócenia i chrzcił. Przygotowywał ludzi na przyjście Chrystusa (Mk 1,1-8; Mt 3,1-12; Łk 3,1-19). Nawoływał do dzielenia się z potrzebującymi, uczciwości i unikania przemocy. Odważnie upomniał króla Heroda za życie w grzechu z żoną swego brata. Zginął śmiercią męczeńską ścięty mieczem na rozkaz Heroda antypasa (Mk 6,14-29).

c) Maryja słucha słowa Bożego, rozważa je w swoim sercu, pomaga Elżbiecie, zadaje pytania Bogu, zauważa potrzeby ludzi na weselu w Kanie i przedstawia je Jezusowi (Łk 1,26-56; 2,19; 41-52; J 2,1-11). 

d) św. Józef, mąż Maryi, człowiek milczenia, modlitwy i czynu, całkowicie wsłuchany w słowo Pana i posłuszny Bogu. Cztery razy ukazuje mu się we śnie anioł, dając konkretne wskazówki, aby chronić świętą rodzinę (Mt 1,18-25; 2,13-15; 19-23). Józef natychmiast wykonuje polecenia anioła, ratując swoich bliskich.

Modlitwa: Panie Jezu, dziękuję Ci za czas adwentu. Chce się dobrze przygotować na święta Twojego narodzenia. W Twoje imię wyrzekam się wszelkie urazy do kogokolwiek. Proszę Cię, pomóż mi dobrze przeżyć spowiedź adwentową i dostrzegać Twoją obecność każdego dnia…