Katechezy

Św. Józef patron mężów, ojców i rodzin

W tej katechezie chciałbym ukazać postać św. Józefa jako wzór dla chłopców, mężczyzn, mężów, ojców, patrona rodzin, ale też patrona Kościoła. Osobiście wiele mu zawdzięczam…

Czytaj więcej: Św. Józef patron mężów, ojców i rodzin

Tajemnica zwiastowania

W tej katechezie chciałbym ukazać znaczenie tajemnicy zwiastowania dla naszego życia.

Czytaj więcej: Tajemnica zwiastowania

Przyjąć Jezusa jako jedynego Pana, Zbawiciela i Króla

W tej katechezie, chciałbym ukazać Jezusa jako króla wszechświata, który chce też królować w sercu każdego z nas.

Czytaj więcej: Przyjąć Jezusa jako jedynego Pana, Zbawiciela i Króla

Pojęcie i podział religii

W tej katechezie, chciałbym przedstawić temat religii, nie jako przedmiotu nauczanego w szkole, ale jako pewnego zjawiska, postawy ludzi wobec Boga. Chciałbym też wyjaśnić, jak dzielimy religie, co to znaczy, że niektóre religie są objawione przez Boga, a inne, nie, wyjaśnić pojęci religioznawstwa i teologii.

Czytaj więcej: Pojęcie i podział religii

Zło dobrem zwyciężaj

W tej katechezie, chciałbym ukazać chrześcijańską postawę wobec zła na przykładzie tekstu z ewangelii, listu do Rzymian i sylwetki ks. kard. Adama Sapiehy, Jana Pawła II. Teksty: Mt 5,38-48; Łk 6,27-36; Rz 12,9-21

Czytaj więcej: Zło dobrem zwyciężaj