Katechezy

Św. Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin

1. W tym roku pisałem już katechezę z okazji 15 rocznicy śmierci (św. Jan Paweł II – człowiek nadziei). Niemniej 18.05.2020 r. obchodziliśmy 100 rocznicę jego urodzin. W ferworze zdalnego nauczania, zapomniałem umieścić ten tekst na stronie...

Czytaj więcej: Św. Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin

Działalność św. Piotra i św. Pawła

W tej katechezie chciałbym przybliżyć sylwetki apostołów Piotra i Pawła. Zachęcić do modlitwy przez ich wstawiennictwo, do naśladowania ich, oraz dawania świadectwa o swojej wierze.

Czytaj więcej: Działalność św. Piotra i św. Pawła

Święto Eucharystii – Boże Ciało

W tej katechezie chciałbym opowiedzieć o święcie Bożego ciała, aby ożywić naszą wiarę w realną obecność żywego Jezusa pod postaciami chleba i wina. Zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. oraz procesji w uroczystość Bożego Ciała, oraz przyjęcia Komunii św., poprzedzonej w razie potrzeby spowiedzią.

Czytaj więcej: Święto Eucharystii – Boże Ciało

Nowe życie z Bogiem - chrzest

W tej katechezie chciałbym ukazać treść i znaczenie sakramentu chrztu.

Czytaj więcej: Nowe życie z Bogiem - chrzest

Największe pragnienie ludzkiego serca

1.Ludzkie tęsknoty i Boże serce. Jakie jest najgłębsza tęsknota serca człowieka? Bez obawy popełnienia błędu, można powiedzieć, że… miłość.

Czytaj więcej: Największe pragnienie ludzkiego serca