Cel grupy "Ewangelia wolności"

Tym (…) którzy Mu uwierzyli, Jezus oświadczył: „Jeżeli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (…)

Uroczyście zapewniam was: Każdy, kto popelina grzech staje się niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, stale natomiast pozostaje w nim Syn. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni.” (J 8,31-36). „Ewangelia wolności” jest katolicką grupą medytacji biblijnej  uczniów i uczennic Jezusa. Spotykamy się, aby słuchać, rozważać i wypełniać Jego słowo, które nas wyzwala i uzdrawia. Jedynym warunkiem przynależności do grupy jest chęć słuchania i życia słowem Bożym na co dzień oraz pragnienie wolności od grzechów i nałogów. Nie mamy składek ani opłat, utrzymujemy się dzięki dobrowolnym datkom. Patronami i przewodnikami naszej grupy są Maryja, Matka wolności oraz św. Jan Paweł II.

Czas: czwartek 19.15-20.45.

Miejsce: sala przy kościele pw. św. Józefa na Podgórzu, ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie.