O ewangelizacji, kerygmacie i 4 prawach życia duchowego - Kerygmat

 

3. Kerygmat

Generalnie cztery prawa życia duchowego to pewna protestancka konstrukcja teologiczna, a właściwie schemat – model ewangelizacyjny, gdyż trudno byłoby znaleźć w przepowiadaniu Jezusa, czy apostołów takiego, czterostopniowego, czy sześciopunktowego układu treści. Niemniej w Szkołach Nowej Ewangelizacji, założonych przez katolickiego ewangelizatora z Meksyku Jose Prado Floresa, głosi się sześć punktów tzw. współczesnego kerygmatu. Schemat ten, którego J. P. Flores jest autorem, stanowi właściwie rozwinięcie 4 praw życia duchowego. Wygląda to mniej więcej następująco:

1. Dobry Bóg bezwarunkowo kocha i akceptuje każdego człowieka, ponieważ nas stworzył i jest naszym najlepszym Ojcem (Mk 1, 9-11; Łk 15; 1J 4,10). On kocha nas miłością osobistą, bezwarunkową i odwieczną, zna nas po imieniu. 2. Na skutek grzechu pierworodnego jesteśmy skłonni by nie ufać Bogu, nie słuchać Go, szkodząc sobie i innym (grzesząc). Również demony kuszą nas do złego (Mk 7,20-22; Rz 3,23; 7,14-25). Sami sobie nie potrafimy poradzić ze swymi złymi skłonnościami i z demonami. 3.  Bóg posłał swojego Syna aby nas odkupił zniewoli szatana, wybawił od złych skłonności, grzechów i wyjednał dar nowego życia przyjaźni z Ojcem (J 3,16-17; 8,31-36). 4. Jeśli uwierzymy Jezusowi jako jedynemu Bogu i Zbawicielowi, możemy odnowić w  sobie dar życia w bliskości z Bogiem  i postawić Go w centrum naszego życia (J 3,14-15; Rz 10,10; Ap 3,20). 5. Duch Święty objawia nam miłość Ojca, prawdę o naszym grzechu, o zbawieniu w Jezusie. On też uzdalnia nas do postawienia Jezusa w centrum  naszego. 6. Duch Święty uzdalnia nas też do życzliwości, przyjaźni i miłości oraz pomaga odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła.

Właściwie sześciopunktowy "kerygmat" obecny w SNE stanowi rozpisanie 4 praw życia duchowego. Podobnie jak one, jest pewnym schematem ewangelizacyjnym, niestety w dużej mierze protestanckim, gdyż właściwie nie ma tam miejsca na sakramenty. Dlaczego tak jest? Otóż J. H. Prado Flores, gdy zakładał SNE św. Andrzeja w Meksyku, udał się po pomoc do pastora zielonoświątkowego Billa Finke. Jak sam pisze, chciał aby szkoła ewangelizacji była katolicka i wszystko w niej było zgodne z magisterium Kościoła, ale by była też otwarta na ekumenizm. Pastor zgodził się pomóc F.H. P Floresowi. Warto nadmienić, że zielonoświątkowcy nie uznają sakramentów. To wyjaśnia dlaczego filarami SNE jest tzw. „współczesny kerygmat” czyli właściwie kopia 4 praw życia duchowego – protestanckiego schematu ewangelizacyjnego, charyzmaty i wspólnota (kerygma, karisma i koinonia, w skrócie kekako). Bp G. Ryś mówił i pisał o innej triadzie, trzech darach Boga: 1. Słowie Bożym, 2. sakramentach  i 3. wspólnocie.  

Zastanawiam się, czy w kerygmacie jest na nie miejsce? Jezus nie powiedział: idźcie i głoście 4 prawa życia duchowego, albo idźcie i głoście tzw. "kerygmat" zredagowany przez J. P. Floresa. Jezus powiedział idźcie i głoście Ewangelię, a ta jak się przekonałem, prowadzi wprost do sakramentów i o nich mówi. Dobra nowina polega na tym, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" (J 1,14). Syn Boży, który stal się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, wyjednał nam nowe życie z Bogiem, które otrzymujemy na chrzcie, przebacza nam grzechy i odnawia nas w spowiedzi, pozostał z nami na zawsze, karmi nas i uzdrawia, wyzwala w Eucharystii i innych sakramentach św. Słowo Boże prowadzi do sakramentów.