O ewangelizacji, kerygmacie i 4 prawach życia duchowego

1.Ewangelia i ewangelizacja. Ewangelia  to w jęz. greckim  dobra nowina o zwycięstwie. W Biblii chodzi o zwycięstwo Jezusa nad szatanem, grzechem i śmiercią.

Ewangelia to dobra wiadomość o miłości Boga do każdego z nas oraz zbawieniu w Jezusie. „Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Bożym” (Mk 1,1). Ewangeliami nazywa się też 4 księgi NT napisanych przez Marka (60-70), Mateusza (75-85), Łukasza (85-95) i Jana (90-100). Wszystkie ewangelie kanoniczne powstały więc (60-100 r. ne.). Ewangelię najpierw głosił Pan Jezus (Mk 1,14-15), apostołowie i ich następcy (Mk 3,13-15). Dziś czyni to Papież, biskupi, kapłani, misjonarze, katecheci, ale też Pan Jezus wzywa do tego każdego chrześcijanina (Mk 16,15-18). Ewangelizacja to głoszenie Ewangelii tym, którzy Jezusa nie znają (niechrześcijanom). Na 7,3 miliarda ludzi na ziemi ponad 2 miliardy 300 mln to chrześcijanie wszystkich wyznań (1 miliard 240 milionów to katolicy), zatem ok. 5 miliardów to niechrześcijanie, a ok. 5 miliardów 740 milinów to niekatolicy. Ewangelizacja, czyli inaczej misje są skierowane w pierwszym rzędzie do niechrześcijan zgodnie z nakazem misyjnym Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi." (Mk 16,16) "Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Św.! Uczcie ich by zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata (Mt 28,18-20).

Natomiast nowa ewangelizacja, to termin utworzony przez św. Jana Pawła II. Po raz pierwszy mówił o niej w Polsce, w Krakowie, w Nowej Hucie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Nowa ewangelizacja skierowana jest do katolików i chrześcijan, którzy odeszli od wiary i żyją często tak, jakby Boga nie było. Jej nowość polega na nowym zapale, gorliwości, metodach, twórczości i środkach wyrazu. Chodzi w pierwszym rzędzie o zapał i gorliwość, będące darami Ducha Św., a dalej o wykorzystanie nowych technologii, Internetu, filmu, prasy i innych mediów, nowych miejsc,. takich jak np. stadiony, hale widowiskowe itp., żeby wychodzić do ludzi, by pociągnąć ich do Chrystusa.