Tajemnica ojcostwa - str 2

 

5. Obecnie sam jestem mężem i ojcem… Bóg uczynił mi wielką łaskę dając mi udział w tajemnicy ojcostwa, w przekazywaniu życia mojemu synowi i córce… Kiedy brałem go, albo ją na ręce, stają się dla mnie bardziej zrozumiałe słowa pisma z księgi Ozeasza „Byłem dla nich jak ten, który podnosi do swego policzka niemowlę, schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go…” 

6. Kim właściwie jest ojciec? Na czym polega jego powołanie i Jakie są jego zadania? Ojcostwo wskazuje na macierzyństwo i małżeństwo jako  nierozerwalny monogamiczny związek mężczyzny i kobiety. Nie ma ojcostwa bez macierzyństwa i na odwrót.

a) Powołanie do bycia ojcem, to najpierw powołanie do bycia mężem  jednej kobiety na całe życie. Mężczyzna ma ja szanować, kochać, wspierać, troszczyć się, być wiernym itp. Ślubował to składając przysięgę małżeńską przed Bogiem i wobec świadków. Obecnie mężczyźni nie koniecznie chcą podejmować zobowiązania i wchodzić w związek małżeński. Łatwiejsze wydaja się tzw. „wolne związki”, bez zobowiązań. Nie jest to jednak uczciwe, ani dojrzałe, odpowiedzialne postępowanie. 

b) ojciec to ten, który odpowiedzialnie przekazuje życie, stosując naturalne metody planowania rodziny (NPR), oparte na obserwacji i poszanowaniu cyklu płodności kobiety. Nie jest to łatwe, ale uczciwe, zdrowe dla kobiety i małżeństwa. Antykoncepcja, zwłaszcza hormonalna, chemiczna, ale też mechaniczna niszczy miłość małżonków i jest szkodliwa dla zdrowia.

c) ojciec wspólnie z matką troszczy się o wychowanie dzieci, w tym wychowanie w wierze. Do tego zobowiązał się przyjmując sakrament małżeństwa i prosząc o chrzest dzieci.

d) powinien być autorytetem moralnym, wzorem i przewodnikiem dla dzieci, pracować nad sobą i wymagać od siebie,

e) aby temu wszystkiemu podołać powinien być człowiekiem wiary i pokornej, ufnej, modlitwy. Powinien być duchowym liderem „Kaplanem” kościoła domowego, jakim jest rodzina, czuwać nad modlitwą małżeńska i rodzinną.

f) powinien uczciwie pracować na utrzymanie rodziny.

Modlitwa: Błogosławię Cię Boże Ojcze, który w swoim jedynym Synu objawisz mi swą wielką miłość do mnie i każdego człowieka. Uwielbiam Cię w Twojej nieskończonej dobroci, Twojej opiece nade mną i moją rodziną… Uwielbiam Cię, bo Ty posyłasz mi swego Ducha, który uzdalnia mnie dopełnienia moich obowiązków…