"Narodzenie" - refleksja po projekcji

The nativity story” - dosłownie „opowieść o narodzeniu” lub po prostu „Narodzenie” to tytuł amerykańskiego filmu, który wszedł na ekrany polskich kin, kilka lat temu.

 

Uderza pierwsza scena filmu: król Herod Wielki wraz ze swym synem Herodem Antypasem, stoją nocą na murach twierdzy. Rozmawiają. Chcą „rozprawić się” z proroctwem o narodzeniu Króla – Mesjasza. W następnej scenie oddział królewskich żołnierzy galopuje nocą w kierunku Betlejem, by pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch.

Film opowiada kolejno wydarzenia ewangeliczne: składanie ofiary przez Zachariasza w świątyni, gdzie miał widzenie Archanioła Gabriela, dzieje Miriam (Maryi) – prostej nazaretańskiej dziewczyny poślubionej Józefowi, zwiastowanie, nawiedzenie krewnej Elżbiety, powrót Maryi i rozterki Józefa, podróż do Betlejem itd. Film jest wierny przekazom ewangelicznym, jest prosty, spokojny, ale nie nudny, nie kiczowaty.

Kiedy wreszcie narodził się Jezus i zobaczyłem niemowlę na rękach Józefa i Maryi, pomyślałem sobie: ile to już dzieci, grało rolę Dzieciątka Jezus w różnych filmach. Właściwie każde niemowlę, niezależnie nawet od płci, jeśli jest zawinięte w pieluszki, może „grać” rolę Jezusa. Jezus powiedział, „Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Są to słowa wypowiedziane przez Syna Bożego w opisie sądu ostatecznego, do ludzi, którzy otrzymają wieczną nagrodę za swoje życie wierne Bogu i człowiekowi. Pan Jezus w powyższych słowach utożsamia się z każdym człowiekiem, każdym dzieckiem, właściwie jest w każdym dziecku stworzonym przecież przez Boga. Ludzie uczestniczą w tym dziele powoływania nowego życia do istnienia. Procreatio, (prokreacja) to współstwarzanie, ale nie stwarzanie. Każde życie jest cenne w oczach Bożych, jest święte od momentu poczęcia, bo pochodzi od Stwórcy niezależnie od sposobu i okoliczności w jakich się poczęło. W tym kontekście prawo, które karze gwałciciela karą więzienia, a dziecko poczęte na skutek gwałtu skazuje na śmierć jest absurdalne. Takie jest obecnie polskie prawo zezwalające na aborcję w stosunku do dzieci poczętych w wyniku gwałtu.