Tajemnica ojcostwa
piątek, 03, lipiec 2020
1. Kiedyś podczas przypadkowej rozmowy z jednym z moich uczniów, usłyszałem się, że w ogóle nie rozmawia ze swoim tatą. Nie dowiedziałem się dlaczego tak jest… Niemniej była to smutna wiadomość.
1. W tym roku pisałem już katechezę z okazji 15 rocznicy śmierci (św. Jan Paweł II – człowiek nadziei). Niemniej 18.05.2020 r. obchodziliśmy 100 rocznicę jego urodzin. W ferworze zdalnego nauczania, zapomniałem umieścić ten tekst na stronie...
Modlitwa za rządzących
czwartek, 02, lipiec 2020
„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” (2 Tm 2,1).
Działalność św. Piotra i św. Pawła
czwartek, 02, lipiec 2020
W tej katechezie chciałbym przybliżyć sylwetki apostołów Piotra i Pawła. Zachęcić do modlitwy przez ich wstawiennictwo, do naśladowania ich, oraz dawania świadectwa o swojej wierze.