W tej katechezie chciałbym ukazać postać św. Józefa jako wzór dla chłopców, mężczyzn, mężów, ojców, patrona rodzin, ale też patrona Kościoła. Osobiście wiele mu zawdzięczam…
Tajemnica zwiastowania
czwartek, 26, marzec 2020
W tej katechezie chciałbym ukazać znaczenie tajemnicy zwiastowania dla naszego życia.
Pojęcie i podział religii
poniedziałek, 23, marzec 2020
W tej katechezie, chciałbym przedstawić temat religii, nie jako przedmiotu nauczanego w szkole, ale jako pewnego zjawiska, postawy ludzi wobec Boga. Chciałbym też wyjaśnić, jak dzielimy religie, co to znaczy, że niektóre religie są objawione przez Boga, a inne, nie, wyjaśnić pojęci religioznawstwa i teologii.
W tej katechezie, chciałbym ukazać Jezusa jako króla wszechświata, który chce też królować w sercu każdego z nas.