Kim jesteś katoliku?
piątek, 08, maj 2020
W tej katechezie chcę ukazać tożsamość katolika, zwłaszcza świeckiego jako ucznia Jezusa Chrystusa, który ma swoje miejsce i powołanie we wspólnocie Kościoła.
Rola Maryi w historii Zbawienia
piątek, 08, maj 2020
W tej katechezie chciałbym ukazać Maryję jako zapowiedzianą przez proroków Matkę Zbawiciela i naszą matkę oraz siostrę.
W tej katechezie chcę przybliżyć tajemnicę Trójcy Św. i pokazać jaki ma to znaczenie dla nas.
Czy ateista może być zbawiony?
piątek, 08, maj 2020
1.W tej katechezie chciałbymsię zastanowić nad tematem zbawienia ateisty.Nie jest to dla mnie temat teoretyczny, gdyż nie jeden raz zetknąłem na religii z uczniami, którzy deklarowali się jako niewierzący, ateiści itp.